Skip to main content

Organisatieverandering & -advies

Herpositionering & governance – Universiteit

Projectleider vorming directie – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Projectleider Cultuurontwikkeling – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Algemeen directeur – Werkorganisatie voor vier gemeenten

Clustermanager – Werk- en ontwikkelbedrijf

Programmamanager bedrijfsvoering – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Directie- en bestuursadvies & public affairs

Interim hoofd Staf en directieadvies – G4 gemeente en 100+ gemeenten

Ontwikkeltrajecten bestuursadviesteams en bureaus Gemeentesecretaris

Public affairs strategie – G4 gemeente

Kwartiermaken public affairs functie – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Oprichting stafbureau – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Bestuursadviseur burgemeesters en wethouders – G4 en 100+ gemeente

Projectleider vorming directie – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Financieel leiderschap

Business partner control – G4 gemeente

Procesmanager Financiën en Inkoop – G4 gemeente

Afdelingshoofd Financiële Administratie – G4 gemeente

Project Transparant Begroten – 100+ gemeente

Ketenanalyse Financiën – G4 gemeente

Advies toekomstbestendige organisatie – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Digitale dienstverlening en informatiemanagement

Business partner informatievoorziening – G4 gemeente

Strategisch adviseur informatiemanagement – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Projectmanager nieuwe werkwijze – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Strategisch adviseur informatievoorziening – Zelfstandig bestuursorgaan

Programmamanager digitale transformatie – 100+ gemeente

Kwartiermaker datalab – Ministerie

Leren & Ontwikkelen

Ontwikkeltrajecten bestuursadviesteams en bureaus Gemeentesecretaris

Opleidingstraject ‘Toekomstbestendige controller’ – G4 gemeente

Projectleider Opleidingen – Rijksoverheid

Projectleider Academie & leiderschapsaanbod – Vreemdelingenketen