Skip to main content

Financieel leiderschap

D&D helpt publieke en maatschappelijk relevante organisaties met vraagstukken in de financiële en control functie. Zo dragen wij bij aan een maatschappij die tegen een stootje kan. Wij helpen opdrachtgevers met strategievorming, organisatieontwikkeling, financieel en business control advisering, het optimaliseren van financiële processen en het implementeren van nieuwe werkwijzen op het gebied van financiën en control.

Onze expertise

  • Financieel interim management  
  • Project- en programmamanagement en procesoptimalisaties  
  • Herinrichting van de financiële & control functie, impactmetingen en transparant begroten 
  • Leer- en ontwikkel trajecten voor financials en controllers 

Hoe we werken

Bij D&D werken interim professionals die het verschil maken door breder te kijken dan sec een financieel vraagstuk vanuit een business perspectief. Wat ons onderscheid? We combineren onze expertise op financieel gebied met een mensgerichte ontwikkelaanpak waarmee we beweging creëren. In onze opdrachten zetten we in op persoonlijke ontwikkeling en samenwerking. Zo creëren we blijvende resultaten voor onze opdrachtgevers die hierop voort kunnen bouwen.  

Klantcases

Business partner control – G4 gemeente

Procesmanager Financiën en Inkoop – G4 gemeente

Afdelingshoofd Financiële Administratie – G4 gemeente

Project Transparant Begroten – 100+ gemeente

Ketenanalyse Financiën – G4 gemeente

Advies toekomstbestendige organisatie – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid