Voor een universiteit hielp een D&D’er een managementteam met een visietraject voor het herpositioneren van de dienst in een veranderende omgeving. Het was een periode waarin grote veranderingen op stapel stonden in de besturing, inrichting en professionalisering van de hele bedrijfsvoering. De D&D’er maakte een analyse van factoren die relevant waren voor het vervullen van verantwoordelijkheden van de dienst in een decentraal sturingsmodel en interviewde directeuren uit het hele bedrijfsvoeringsdomein. Het resultaat was een visiedocument over het versterken van de rolinvulling en positionering van de dienst.