Een D&D’er vervulde na een reorganisatie de functie van clustermanager bij een werk- en ontwikkelbedrijf van een G4 gemeente. Naast aansturing van het team stuurde de D&D’er de veranderopgave aan: rollen en verantwoordelijkheden moesten op een nieuwe manier worden ingevuld door medewerkers. Ook moest de samenwerking met andere domeinen een impuls krijgen. Ze zette in op een mensgerichte ontwikkelaanpak door oprecht te luisteren en op individueel en teamniveau gesprekken te voeren over ‘waar zijn we (niet) van?’ Heldere teamdoelen gaven focus en houvast voor medewerkers om vanuit hun talenten bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen. De positionering van het team verbeterde en het werkgeluk en de persoonlijke effectiviteit van de medewerkers steeg.