Skip to main content

Directie- en bestuursadvies & public affairs

Managers, directeuren, bestuurders en bewindspersonen in het publieke domein hebben te maken met steeds meer interne, politieke en maatschappelijke stakeholders. Van hen wordt verwacht integrale en met de buitenwereld afgestemde besluiten te nemen. Die op de korte en de lange termijn goed uitpakken. Voor het waarmaken van deze verwachting is een goede bestuurs- of directieadviseur een onmisbare schakel. Onze visie op het directie- en bestuursadviesvak: het beste uit de organisatie en haar publieke leider halen.

Onze expertise

  • Interim directie- en bestuursadvies
  • Teamontwikkeling en -inrichtingsadvies voor directie- en bestuursadviesteams
  • Interim public affairs en advies over public affairs strategieën en inrichting
  • Crisismanagement met een politiek bestuurlijk component en de nazorg
  • Begeleiden en ondersteunen van raads- en parlementaire enquêtes

Hoe we werken

Onze adviseurs zijn een sparringpartner voor publieke leiders. We leggen verbinding met stakeholders en acteren daadkrachtig om besluitvormingsprocessen te begeleiden. We zijn ervaren in de politiek-bestuurlijke context en beschikken over een goed ontwikkelde politieke, financiële en juridische antenne. Door tegenspraak te organiseren en inzicht te bieden in kansen en risico’s tillen we besluitvorming naar een hoger niveau.

Koploper in bestuursadvies

Bij D&D zien we in dat bestuursadvies een vak is en zijn trots dat we hierin landelijk koploper zijn. We hebben op basis van ervaringen bij tientallen publieke organisaties en wetenschappelijke inzichten een model en meting ontwikkeld, waarbij we de verschillende rollen van een bestuurs- of directieadviseur verder uitdiepen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Lees hier meer over het model en onze zeven gouden regels voor public affairs.

We helpen teams van bestuurs- en directieadviseurs doorontwikkelen, zodat we het beste halen uit de bestuurder en de organisatie. Benieuwd naar jouw (team)profiel? Vul de meting in en ontvang deze.

Klantcases

Interim hoofd Staf en directieadvies – G4 gemeente en 100+ gemeenten

Ontwikkeltrajecten bestuursadviesteams en bureaus Gemeentesecretaris

Public affairs strategie – G4 gemeente

Kwartiermaken public affairs functie – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Oprichting stafbureau – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Bestuursadviseur burgemeesters en wethouders – G4 en 100+ gemeente