De controlfunctie is steeds meer extern en toekomstgericht, zonder dat ze haar interne taak voor het afleggen van verantwoording over het verleden uit het oog verliest. Een toekomstbestendige controller zorgt dat businessplannen aansluiten op de werkelijkheid en zij/hij een sparringpartner is voor het management in de realisatie van strategische plannen. Vanuit deze visie heeft D&D voor diverse teams van financial controllers bij een G4 gemeente en Rijksuitvoeringsorganisatie een opleidingsprogramma verzorgd met o.a. competentie-ontwikkeling, intervisie en praktijkopdrachten. Ieder traject was maatwerk zodat optimaal werd aangesloten bij de praktijk van de teams. Het effect van de opleidingen: teamleden die gegroeid waren in hun rol en hun natuurlijke talenten beter wisten in te zetten.