Voor een 100+ gemeente begeleidde D&D de digitale transformatie van uiteenlopende bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen aan burger. Bij aanvang van de opdracht verschillende de mate van digitalisering van de werkprocessen. Voor sommige werkprocessen startte de programmamanager met het ontwikkelen van een visie of het opstellen van een business case. Voor andere processen kon gestart worden met het uitvoeren van een experiment. Zo paste de programmamanager robotisering toe op een dienstverleningsproces. In zijn aanpak besteedde hij aandacht aan de ‘mindset shift’ die nodig is voor een succesvolle transformatie een met sessies voor hoger management en medewerkers.