Voor een Rijksuitvoeringsorganisatie vervulde een D&D’er de opdracht van project-/verandermanager binnen een programma voor de implementatie van een nieuw onderhoudsmanagementsysteem. De uitdaging lag in de adoptie van nieuwe gestandaardiseerde werkprocessen voor 1000 gebruikers en uiteenlopende gebruikersgroepen binnen én buiten de organisatie. De D&D’er maakt voor de adoptie een mensgerichte implementatiestrategie met aandacht voor impactanalyse, batenmanagement, opleiding en een op maat gemaakte communicatieplan. Zo beschikten management over de juiste informatie om goede besluiten te nemen en medewerkers over kennis en handvatten voor het eigen maken van de nieuwe manier van werken.