Gemeenten staan voor steeds meer opgaven die de stads- en zelfs landsgrenzen overstijgen. Samenwerken op regionaal, landelijk én internationaal wordt steeds belangrijker. Onze D&D’ers hielpen een G4 gemeente en 100+ gemeente met hun public affairs strategie om de positie in samenwerkingsverbanden te bestendigen, het eigen imago versterken en de belangen van de gemeente te behartigen. Ze hielpen met het scherp stellen van de ambities van de gemeente en inspireerden met goede voorbeelden van public affairs. Het resultaat van de opdrachten was een gedragen visie en strategie, compleet gemaakt met een concreet plan van aanpak voor de uitvoering.