Voor een Zelfstandig bestuursorgaan vervulde een D&D’er de functie van strategisch adviseur op gebied van informatievoorziening (IV). Hij stelde een integraal meerjarig informatieplan op waarin de belangrijkste initiatieven in samenhang zijn opgenomen, zodat hier beter op gestuurd kon worden. Daarnaast adviseerde de D&D’er de CIO en het hoger IV/ICT-management over strategische/tactische vraagstukken, besluitvorming en over rapportages aan het ministerie. Tot slot adviseerde hij over de inrichting van een CIO-office en droeg zo bij aan het robuuster maken van de organisatie.