In opdracht van het college van B&W van een 100+ gemeente bereidde een multidisciplinair team van D&D’ers de bestuurlijke discussie voor de Kadernota voor. Het team bestond uit een projectleider, financiële experts, een bestuursadviseur en een data scientist. Ze voerden een inventarisatie en impactanalyse uit naar de wettelijke en niet-wettelijke taken. Zo maakten zij keuzes inzichtelijk door de maatschappelijke, financiële en organisatorische impact te duiden. Het resultaat was een longlist aan keuzes waarmee het college inzicht kreeg en in staat was het financiële te kort om te buigen in een overschot. Zo ontstond financiële ruimte voor het realiseren van ambities voor de stad!