Skip to main content

Waarin maakt D&D maatschappelijk het verschil?

Maatschappelijk impact creëren kan op vele verschillende manieren. D&D doet dit hoofdzakelijk door in te zetten op het vergroten van kansengelijkheid op en om de werkvloer. Wij helpen kwetsbare groepen met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling zodat zij nog beter aansluiting vinden op de werkvloer en in de maatschappij.

Inzetten op maatschappelijk impact doen wij in opdrachten, als werkgever en door het opzetten van eigen projecten. Dit zijn projecten waarbij we bijvoorbeeld kansarme jongeren sollicitatietraining bieden of mensen in de schulden en bijstand ondersteunen in het vinden van een baan. En in opdrachten door bijvoorbeeld actief te sturen op een inclusiever sollicitatieproces of als interim-bestuurder mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke impact is voor D&D geen loze kreet. Op deze pagina vind je meer over hoe wij invulling geven aan maatschappelijke impact, onze partners en concrete maatschappelijke projecten die wij uitvoeren. Wil je meer weten? Vraag het gerust aan onze Chief ‘Maatschappelijke Impact’

D&D is een certified B-corporation!

Vanaf de oprichting van D&D in 2016 zetten wij ons in om een positief maatschappelijk verschil te maken op onze omgeving. Wij geloven hartstochtelijk in de missie die het internationale keurmerk Benefit – corporation (B-corp) nastreeft: ‘Make Business a Force For Good.’ Wij zijn daarom trots dat D&D officieel gecertificeerd is als B-corp.

Het B-corp keurmerk kijkt naar een groot aantal thema’s om de maatschappelijke relevantie en impact van een organisatie te beoordelen. De D&D-organisatie is getoetst op onderwerpen waaronder bedrijfsvoering, het betrekken van relaties/stakeholders, duurzaamheid, de klanten voor wie de organisatie werkt en de wijze van sturing en inrichting van D&D.

Met een score van 120 punten overstijgen we de drempelwaarde van 80 punten om een B-corp te worden. Wat spreekt uit deze score is dat we  als jonge organisatie vanaf dag één gericht en ingericht zijn op maatschappelijke impact maken en dit vervlochten zit in onze hele organisatie en bedrijfsvoering. Onze keuze om uitsluitend te werken voor organisaties die maatschappelijk verschil maken en het centraal zetten van een mensgerichte ontwikkelaanpak voor onze medewerkers en klanten vormt de kern.

Meer inzicht in onze score vind je hier

Trees for all als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie

Met de groei van D&D is het verder verankeren van verantwoord en duurzaam handelen alleen maar belangrijker geworden. In 2021 hebben wij verschillende losse duurzaamheidsinitiatieven die pasten bij de start-up fase gemaakt tot een complete duurzaamheidsstrategie. Met als resultaat dat D&D CO2-neutraal is sinds oprichting! Dit doen we via drie simpele stappen: het reduceren van ons verbruik, het vergroenen van wat we toch moeten verbruiken en het compenseren van wat we niet kunnen reduceren of vergroenen.

Op de derde woensdag van mei leggen ministeries traditiegetrouw verantwoording af over hun beleid van het afgelopen jaar ofwel ‘Woensdag Gehaktdag’. Ook voor Derksen & Drolsbach (D&D) is dit jaarlijks het moment om de balans op te maken. Lees hieronder onze maatschappelijke verantwoording 2022.

D&D Maatschappelijke verantwoording 2022

Maatschappelijke Alliantie

D&D is een netwerkorganisatie en gaat bewust samenwerking aan met andere organisaties om méér impact te maken. Een van onze partners is de Maatschappelijke Alliantie (MA): een stichting die publiek-private partijen verbindt om zo gezamenlijk effectief te werken aan schaalbare oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Veel maatschappelijke opgaven zijn namelijk te complex om alleen door overheid, bedrijfsleven of maatschappelijk middenveld aangepakt te worden. D&D en MA kennen elkaar al enkele jaren. Vanuit D&D hebben inmiddels vele D&D-collega’s bijdragen geleverd aan MA en dus in allianties. Sinds 2022 is Hugo Drolsbach namens D&D lid van de Raad van Advies van de Maatschappelijke Alliantie.

Hugo over wat D&D toevoegt aan de Maatschappelijke Alliantie: “Ons motto is ‘Wees je maximale zelf’. Het maken van een maatschappelijk verschil is hier onlosmakelijk aan verbonden. Voor sommige D&D-ers letterlijk de ‘purpose’ waarmee ze uit bed stappen, voor anderen D&D-ers de ultieme outcome of resultaat. Onze mensen maken D&D en onze mensen is ook precies wat we toevoegen aan MA. Verder is MA een uitstekende netwerkorganisatie, net als D&D. Ook hierin kunnen we elkaar versterken en gezamenlijk concrete maatschappelijke winst behalen!”

Wilt u meer over weten

Lisa Warmenhoven

E-mail: lisa@derksendrolsbach.nl