Bij een Rijksuitvoeringsorganisatie was de politiek-bestuurlijke functie versnipperd georganiseerd, wat de coördinatie en integrale advisering niet ten goede kwam. In zeer krappe tijdsspanne moest een nieuwe directie worden opgericht. Twee D&D’ers hielpen de kwartiermaker: adviseren over de organisatie-inrichting, begeleiden van het besluitvorming- en medezeggenschapstraject, schrijven van het O&F-rapport en functieprofielen. Ook begeleidden ze het veranderkundige proces en de teamontwikkeling. Ze ontwierpen en begeleiden (hei)sessies waarbij medewerkers elkaar beter leerden kennen, reflecteerden op het werk en de nieuwe manier van werken en gaven een workshop ‘schrijven met bestuurlijke sensitiviteit’. De reorganisatie was binnen een half jaar afgerond en de teams zijn goed uit de startblokken gekomen. Tradities die zijn ontstaan binnen het verandertraject (zoals de reflectiesessies) zijn behouden gebleven!