Voor meerdere middelgrote gemeenten verzorgden we ontwikkeltrajecten voor teams van bestuursadviseurs en teams rondom gemeentesecretarissen. In deze trajecten verbinden we de behoeften van de specifieke gemeente aan onze ruime praktijkervaring op directie- en bestuursadvies bij meer dan twintig gemeenten. Vaak terugkerende thema’s in onze ontwikkeltrajecten zijn:

  • Bestuurlijk en (hoog)ambtelijk contracteren
  • Van stukkenstroom tot woordvoering – en alles daar tussenin
  • Samenwerking tussen verschillende disciplines
  • Strategischer opereren met vakontwikkeling