Een uitvoeringsorganisatie van het Rijk had na een crisis een flinke vernieuwingsopgave, waarna een organisatiebreed leiderschap en cultuurprogramma volgde. Onze D&D’er startte met een gemeenschappelijke visie neerzetten op cultuurontwikkeling waarbij de eerste stap gericht was op bewustwording van het effect van (onbewuste) gedragspatronen. Om dit besef te realiseren werd een theaterproductie ingezet die door meer dan 1000 medewerkers werd bezocht. Onze D&D’er ontwikkelde een integraal programma met samenhangende interventies allemaal gericht op cultuur- en gedragsverandering op organisatie- en teamniveau. Metingen lieten zien dat medewerkers bewuster waren van culturele patronen en hadden handvatten gekregen om die te doorbreken.