Wat is nodig om een toekomstbestendige financiële functie te realiseren die doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid bevordert? Met deze vraag van een Rijksuitvoeringsorganisatie ging een D&D team aan de slag. Zij legden een visie neer voor de organisatieontwikkeling en deden een fit-gap analyse naar ‘harde’ organisatie-elementen zoals besturing en processen en verrijkten dit met analyses naar ‘zachte’ aspecten zoals leiderschapsstijl en cultuur. Dit resulteerde in een veranderverhaal met een roadmap. Het managementteam kon voortbouwen op de opdrachtresultaten met een veranderprogramma waarmee de adviezen werden geïmplementeerd.