De doelstelling van de opdracht voor een G4 gemeente was tweeledig. De prestaties van de financieel administratieve processen moest beter en er moest één uniform inkoopproces worden ontworpen, nadat meerdere inkoopbureaus waren samengevoegd. Onze D&D’er paste een ketenaanpak toe om het ‘werken op eilandjes’ te doorbreken. Hij coördineerde verbeterteams en leerde hun met Lean methodieken zelf knelpunten te signaleren, verbeteringen te implementeren en de communicatie naar gebruikers te verbeteren. Bij afronding van de opdracht was een cultuur van continu verbeteren ontstaan en het keten-denken flink versterkt.