Voor een werkorganisatie die vier gemeenten bedient, vervulde een D&D’er de functie van algemeen directeur. De interim periode was tijdens een bestuurlijke heroriëntatie op de samenwerking tussen de gemeenten en in het verlengde daarvan de aansturing van de werkorganisatie. Gelijktijdig moest de dienstverlening van de werkorganisatie verder geprofessionaliseerd worden. In haar aanpak zette de D&D’er in op de ontwikkeling van het MT om een stevige sparringspartner te worden voor de colleges en gemeentesecretarissen. Samen bouwden ze aan een sterke organisatie met een goede opdrachtgever- en opdrachtnemerschap relatie op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Het blijvende resultaat van de opdracht: de lijnen tussen werkorganisatie en haar opdrachtgevers zijn kort, effectieve interactie en besluitvorming en gezamenlijk eigenaarschap voor opgaven.