Twee D&D’ers versterkten een Academie die voor de Rijksoverheid aanbod verzorgt. In de rol van projectleider draaiden ze opleidingsprogramma’s voor trainees en opleidingen gericht op data & ICT. Ook begeleidden ze workshops voor grote groepen deelnemers. Hun wendbaarheid werd getest tijdens corona. Van de ene op de andere dag moest het aanbod van 100% fysiek naar 100% digitaal gaan. Dit resulteerde in een blijvende verandering waarbij onze D&D’ers het onderwijsaanbod structureel herijkten in een mix van blended learning waarbij fysiek onderwijs werd verrijkt met webinars en e-learnings.