Voor een G4 gemeente was een D&D’er verantwoordelijk voor de advisering over de strategie, sturing en beheersing aan het college van B&W, de directie en het hoger management. In de opdracht gaf hij leiding aan 18 professionals en stuurde een veranderopgave aan om het team sterker te positioneren en de uitwisseling met anderen binnen de organisatie te verbeteren. Tijdens de opdracht zette hij teamleden in hun natuurlijke talenten en hielp het team nieuwe werkwijzen te implementeren, waarmee kennisuitwisseling en samenwerking onderling sterk verbeterde. Dit resulteerde in betere P&C producten, die ook sneller worden opgeleverd.