Skip to main content

Disclaimer

Nederlandse versie
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. In dat geval is het niet toegestaan deze informatie te gebruiken, te openbaren, te distribueren, te kopiëren, te printen of er op te vertrouwen.

Derksen & Drolsbach is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Derksen & Drolsbach kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

English version
The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and delete and destroy all copies. In that case you must not use, disclose, distribute, copy, print or rely on this communication.

Derksen & Drolsbach is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. Derksen & Drolsbach does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference.