Skip to main content

Organisatieverandering & -advies

De interim managers en adviseurs van D&D leiden en begeleiden organisatieveranderingen bij publieke en maatschappelijke organisaties. Onze ambitie? Deze organisaties helpen hun maatschappelijke impact te vergroten. Wat we doen? Richting geven aan de verandering met visieontwikkeling, (her)inrichting van de organisatie en processen, ontwikkeling van management en medewerkers en het vervullen van managementfuncties op interim basis.

Onze expertise

  • Visie & strategie ontwikkeling: gericht op een toekomstbestendige ontwikkeling van de organisatie.   
  • Governance en organisatie-inrichting: ontwerpen, adviseren over en begeleiden van directies en MT’s in besluitvorming over sturings- en inrichtingsvragen en begeleiden van reorganisaties.  
  • Programma- en projectmanagement: ontwerpen, uitvoeren en herstellen van (vastgelopen) (verander)projecten/programma’s en deze resultaatgericht tot een goed einde brengen.  
  • Organisatieadvies: uitvoeren van analyses, evaluaties en quick-scans mét implementatieadvies over harde en zachte organisatie-elementen. 
  • Verandermanagement: ontwerpen en uitvoeren van veranderaanpakken en interventies en faciliteren van (grootschalige) sessies met oog voor gedragspatronen en mentale modellen om tot blijvende positieve cultuurontwikkeling te komen. 

Hoe we werken

Wij werken doelgericht aan blijvende resultaten door systemisch te kijken naar organisatievraagstukken. Veranderingen worden integraal vanuit de verschillende invalshoeken bekeken waarbij we altijd inzetten op een mensgerichte ontwikkelaanpak. Een organisatie krijgt immers betekenis door haar mensen, hun onderlinge verbondenheid en interactie. Wij geloven dat goed functionerende mensen, die de beste versie van zichzelf zijn, de sleutel tot een succesvolle organisatie vormen. 

Klantcases

Herpositionering & governance – Universiteit

Projectleider vorming directie – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Projectleider Cultuurontwikkeling – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Algemeen directeur – Werkorganisatie voor vier gemeenten

Clustermanager – Werk- en ontwikkelbedrijf

Programmamanager bedrijfsvoering – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid