Een van onze D&D’ers hielp een kwartiermaker met het oprichten van een stafbureau voor de bestuurder na een organisatorische ontvlechting bij een grote uitvoeringsorganisatie (Rijksoverheid). De opgave waar de D&D’er voor stond: het stafbureau inrichten ‘terwijl de winkel open was’. Zijn ruime ervaring als bestuursadviseur kwam daarbij van pas. Hij vervulde een voorbeeldrol naar nieuwe medewerkers en bouwde gelijktijdig aan de organisatie. Hij startte met het inventariseren van de behoeften om deze te vertalen met behulp van het D&D bestuursadviesmodel naar functies en rollen voor de organisatie. Hij coachte de nieuw geworven medewerkers in deze rollen. In korte tijd ontstond zo een goed functionerend bureau.