Voor een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid vervulde een D&D’er de opdracht van programmamanager voor het efficiënter, integraler en wendbaarder organiseren van de bedrijfsvoering. De aanleiding was de flinke groei van de primaire proces organisaties. Dit vereiste aangepaste dienstverlening vanuit Financiën, HR, Inkoop, Facilitair en ICT. Het dienstverleningsconcept en de producten-dienstencatalogus werden ontwikkeld in samenspraak met de klantdirecties. Dit leidde tot structureel betere samenwerking tussen de bedrijfsvoering en het primaire proces.