Skip to main content
ActueelBlog

D&D Maatschappelijke verantwoording 2022

Op de derde woensdag in mei leggen de ministeries traditiegetrouw verantwoording af over hun beleid van het afgelopen jaar ofwel ‘Woensdag Gehaktdag’. Een goed moment voor ons als Derksen & Drolsbach (D&D) om de balans op te maken. Lees hieronder onze maatschappelijke verantwoording 2022.

Onze missie en visie

Derksen & Drolsbach gelooft sterk in het ontwikkelen van mensen. ‘Wees je maximale zelf’ is ons motto. Wij helpen mensen en hun organisaties een betere versie van zichzelf te worden. Want goed functionerende mensen, vormen de sleutel tot een succesvolle organisatie in welke structuur of proces ze ook zitten. Wij werken aan een betere wereld als interim- managers in verandertrajecten en als adviseur van publieke en maatschappelijk gerichte organisaties.

We boeken resultaten met het vervullen van onze missie. Trots zijn we dat we vorig jaar B-corp zijn geworden: een internationaal keurmerk voor organisaties met een winstoogmerk die waarde voor mens en milieu nastreven. Hoe we dat bereikt hebben en met welke resultaten, lichten we graag toe aan de hand van de volgende elementen:

“People x Planet x Progress = Public Value”  

People

Maatschappelijke impact betekent voor ons het bieden van kansen aan mensen om mee te doen in onze maatschappij. Zo dragen wij bij aan een inclusieve samenleving. D&D werkt volgens drie sporen aan het ontwikkelen van mensen en het bieden van perspectief om mee te kunnen doen.

 1. People: Maatschappelijke projecten

Wij helpen kwetsbare groepen met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling zodat zij nog beter aansluiting vinden op de werkvloer en in de maatschappij. Dit doen wij onder meer via onze maatschappelijke projecten. Lees hieronder over onze inzet in 2022.

Meedoen begint met een kans op passend werk. In het project ‘Werken Loont’ werken wij samen met de Gemeente Den Haag om mensen in de bijstand met problematische schulden weer in het arbeidsproces te krijgen. In 2022 hebben wij tien kandidaten begeleid, waarbij drie kandidaten betaald werk hebben gevonden. Naast het begeleiden van kandidaten naar werk zetten we in op het ontwikkelen van jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand. In samenwerking met JINC hebben negen D&D collega’s afgelopen jaar via zes projecten op vijf scholen circa 120 kinderen in Den Haag en Amsterdam bereikt met het geven van sollicitatietrainingen en het verzorgen van bliksemstages. Op deze manier verbreden wij de horizon van kinderen, wekken wij interesse voor ons vak en leren wij hen wat de sociale gedragscodes zijn op de werkvloer.

Ook is in 2022 gestart met een project gericht op het bieden van een oplossing voor het maatschappelijk probleem rond lerarentekort. Door projectondersteuning te bieden maar ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken en het tekort te dichten door zelf voor de klas te staan.

Onze samenwerking met OpenEmbassy hebben wij in 2022 voortgezet. Wij ondersteunden mensen die waren gevlucht als gevolg van de oorlog in Oekraïne met hun eerste stappen in Nederland. Via de Helpdesk is een groot aantal persoonlijke cases behandeld. Aanvullend hebben we de ervaringen en praktijkkennis vertaald naar systeemniveau. Dit heeft geleid tot “rode draden analyses”, bijvoorbeeld over zelfstandig ondernemerschap en over opvang. Zo hebben we bijgedragen aan het verbeteren van de integratie van nieuwkomers in ons land.

Wij zijn trots op onze collega’s en samenwerkingspartners met wie wij maatschappelijke projecten uitvoeren. Om een grotere bijdrage te leveren aan een betere toekomst moeten we samenwerken over de grenzen van onze eigen organisaties heen. In 2020 hebben wij de Maatschappelijke Alliantie leren kennen en diverse maatschappelijke bijdragen mogen leveren, zoals aan de Alliantie Deltaplan Jeugd om kinderen en jongeren uit kwetsbare wijken van Zaanstad mogelijkheden te bieden en te enthousiasmeren (meer) te sporten. In 2022 zijn wij lid geworden van de Raad van Advies van de Maatschappelijke Alliantie, waardoor we – naast de uitvoering van projecten – ook op strategisch vlak en in netwerken breed bij dragen.

Het Toekomstlab is een prominent project dat voortkwam uit deze alliantie. Gestart in 2022, met doorloop in de komende jaren, beoogt dit project kinderen uit de Amsterdamse wijk Nieuw West een aanvullend naschools aanbod te verzorgen, gebaseerd op de 17 sustainability goals van de UN. Het ToekomstLab zit nog momenteel in een opstartfase. Onderdeel van het lab zijn Stichting Westelijke Tuinsteden, Impuls kinderopvang, Slotermeerschool en andere Amsterdamse opvang en onderwijsinstellingen. D&D vult de rol van projectleider via de Maatschappelijke Alliantie.

 1. People: Opdrachten met maatschappelijke impact

Als interim management- en adviesbureau voor publieke en maatschappelijke organisaties richten onze interim-managers en adviseurs zich in de opdrachten die zij uitvoeren op publieke en maatschappelijke opgaves. Graag delen wij een aantal voorbeeld van de impact die wij via onze opdrachten maken.

Vreemdelingenketen

Via meerdere opdrachten maakte D&D impact in de vreemdelingenketen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de IND en Open Embassy, gericht op een duurzame opvang, effectieve en efficiënte asielprocedures en een goede integratie in de Nederlandse samenleving voor vluchtelingen en asielzoekers. Wij ondersteunden deze organisaties met strategisch management advies, bestuursadvies en leren & ontwikkelen dienstverlening. Bijzonder trots zijn we op de bijdrage aan de vluchtelingenproblematiek voor het COA gericht op structurele financiering en public affairs. Met behulp van onze inzet zijn duurzame impactvolle resultaten bereikt.

Opdrachten op het gebied van het verkleinen van afstand tot arbeidsmarkt deden wij ook. We hielpen met organisatieontwikkeling en -advies het werk- en ontwikkelbedrijf van gemeente Den Haag  Ook droegen we bij aan crisismanagement in de nasleep van de Toeslagenaffaire gericht op het versnellen en verbeteren van besluitvorming richting gedupeerde ouders, kinderen en jongeren in 2022.

Verder leverde we een bijdrage aan het onderwijs voor gevluchte Oekraïense kinderen via ondersteuning bij het Ministerie van OC&W.

Genoemde resultaten behalen we niet alleen met onze collega’s maar ook met  onze opdrachtgevers én samenwerkingspartners in ons netwerk. Onze warme ZZP relaties kiezen in toenemende mate juist vanwege onze focus op maatschappelijke impact voor opdrachten via D&D.

 1. People: onze D&D-ers

In de inleiding hebben we al gezegd dat: “Goed functionerende mensen, die de beste versie van zichzelf zijn vormen de sleutel tot een succesvolle en inclusieve samenleving. Zo werken wij aan een betere wereld“. Dit telt natuurlijk ook voor de collega’s binnen D&D. Daarom zijn we in 2021 gestart met:

 • We namen weer deel aan Great Place to Work om te toetsen in welke mate we voldoen aan goed werkgeverschap. Ook werkte we gericht aan gesignaleerde verbeterpunten op het gebied van balans privé-werk, arbeidsvoorwaarden en een cultuur van vertrouwen en maatschappelijke impact. We scoorden een 9,5 en behoren daarmee tot de Top 10 van bedrijven van onze omvang.
 • Ontwikkeling staat centraal bij ons! Om de ontwikkeling van onze collega’s te faciliteren hebben wij onze eigen D&D Academie. Met een rijk aanbod aan individuele opleidingen en groepstrainingen halen we het beste in onszelf én elkaar naar boven. Succesfactoren in ieder groeipad? Persoonlijke doelgerichtheid en persoonlijk leiderschap. Voorbeelden van externe expertise die wij gebruiken voor de ontwikkeling van onze collega’s zijn: SIOO, Amathist, Comenius, Institute of strategic relationship management, Universiteit van Leiden, de Baak, Recharge company en 2KnowHow.

Daarnaast stimuleren we kennisoverdracht in onze opdrachten om blijvende resultaten achter te laten. Dit betekent voor ons het creëren van positieve resultaten zodanig dat opdrachtgevers hierop kunnen voortbouwen. Hoe je dat doet, hebben we in 2022 vormgegeven via onze “Oranje Standaard”. Deze werkwijze hebben we uitgewerkt in een overdraagbare trainingsmodule die we aan onze nieuwe collega’s meegeven in het proces van onboarden én aanbieden aan onze warme ZZP relaties.

 1. People in cijfers
 202020212022
Waarde maatschappelijk projecten in Euro’s€ 72.702€ 208.370€265.000
Waarde maatschappelijke projecten in uren7271.8772.391
Euro’s geïnvesteerd in mensen€ 348.298€ 409.500€521.000
Aantal afgeronde opdrachten7895126
Opdrachtgevertevredenheid7,98,38,5
Net Promotor Score*N.v.t.4750
Great Place to Work (werkgeluk)8,29,19,1
*Net Promotor Score: het percentage opdrachtgevers dat D&D actief aanbeveelt in zijn of haar omgeving. Voor ons is dit percentage van belang, omdat actieve aanbeveling in een netwerk bijdraagt aan onze missie tot maatschappelijke impact.

Planet

Met de groei van D&D is het verankeren van verantwoord en duurzaam georganiseerd zijn alleen maar belangrijker geworden. Onze strategie is daarin eenvoudig, we werken met 3 stappen: het reduceren van ons verbruik, het vergroenen wat we toch moeten verbruiken en compenseren wat we niet kunnen reduceren of vergroenen. Aangezien het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot van D&D zit in het vervoer van consultants krijgt dit de meeste aandacht in ons duurzaamheidsbeleid. Ook voor 2022 heeft dit geresulteerd in CO2-neutrale positie.

Planet in cijfers

Progress

Maatschappelijke betrokkenheid doe je er niet bij maar is een intrinsieke drive van onze D&D collega’s. We hebben deze intrinsieke gedrevenheid voor het maken van maatschappelijke impact afgelopen jaar verder verankerd in al onze bedrijfsaspecten van visie, missie, strategie, cultuur en werkwijzen :

 • Na aanmelding in 2021 voor B Corp certificering om de slogan “doing business as a force for good” te verankeringen in onze structuur, hebben we in 2022 het certificaat verkregen.
 • Gekoppeld aan dit behaalde certificaat hebben wij onze statuten aangepast om onze missie op dit vlak blijvend te borgen. Ook kopen wij zoveel mogelijk lokaal in en letten wij op de verhouding tussen salarissen in de verschillende lagen van de organisatie.
 • We zijn toegetreden tot de Raad van Advies van de Maatschappelijke Alliantie om op beleidsmatig niveau impact te maken via de Alliantie.
 • Deelname aan de Raad voor Interim-Management om samen met de andere leden te werken aan een betere beroepscode en -standaard voor het vak van interim-manager.
 • Winnaar FD Gazelle 2020, 2021 én 2022 met een gezonde bedrijfseconomische basis om de komende jaren de kracht van ondernemen te blijven inzetten om meer maatschappelijke impact te maken.

Progress in cijfers

 202020212022
Aantal nieuw gestarte opdrachten80105156
Toename D&D collega’s40%33%27%
Toename omzet24,7%31,9%27,1%
Aantal deelnemers participatieN.v.t.813
B Corp certificeringN.v.t.AangevraagdBehaald
ISO 9001:2015ѴѴѴ
NEN 4400-1ѴѴѴ

Vooruitblik

In 2021 bestond D&D vijf jaar. Dit hebben we post corona in 2022 uitgebreid gevierd, met al onze D&D collega’s, ZZP’ers, opdrachtgevers en samenwerkingspartners, waarmee we ons maatschappelijk avontuur samen doorlopen.

Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat we nog verder kunnen gaan in het uitdragen van ons DNA van een betekenisvolle organisatie, en dat laten terugkomen in alles wat we doen. We gaan door op het ingeslagen pad van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het leveren van een bijdrage aan een succesvolle en inclusieve samenleving door zoveel mogelijk mensen (direct) te helpen de beste versie van zichzelf te worden.

Wil jij ook Maatschappelijk impact maken in combinatie met een uitdagende baan als bijvoorbeeld Bestuursadviseur, Financiële consultant of Interim-manager in het publieke domein? Neem contact op met IJsbrand, of lees de verhalen van Lisanne, Hiba, Ruben en Lisa.

Robert Derksen
Hugo Drolsbach

Leave a Reply