Skip to main content
Actueel

Werken loont

By augustus 9th, 2019No Comments
Werken Loont, proeftuin

In de proeftuin “werken loont” slaan D&D, de Gemeente Den Haag en het Rijk de handen ineen om Haagse inwoners met problematische schulden meer perspectief te geven op een (beter) betaalde baan.

Een kleine groep van gemotiveerde kandidaten, geselecteerd door de Gemeente Den Haag en D&D, krijgen de kans aangeboden om mee te doen met het project ‘Werken Loont”.  Vanuit D&D wordt op basis van een mensgerichte aanpak gezocht naar ontwikkelmogelijkheden, stages en opdrachten met als doelstelling plaatsing op een betaalde baan.

Voor D&D is de Proeftuin “Werken Loont” een mogelijkheid om invulling te geven aan onze ambitie om duurzaam maatschappelijke impact te creëren. Wij zien uit naar een succesvolle uitvoering van de proeftuin en naar samenwerking met onze samenwerkingspartners.

Over de doelgroep

In Den Haag zitten 30.000 inwoners in de problematische schulden. 60.000 mensen lopen risico op problematische schulden (Bron: Haagse Rekenkamer). Deze groep mensen kent een enorme overlap met de ruim 27.000 Hagenaars die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

De schaarste theorie van  Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir bewijst dat schulden in de weg staan van re-integratie op de arbeidsmarkt. De stress van de schulden zet de capaciteiten van mensen onder druk. Voor duurzame verandering voor de groep mensen die problemen heeft op zowel inkomen als schulden is een integrale aanpak nodig. Modern (hersen)onderzoek onderschrijft deze noodzaak voor een gezamenlijk aanpak.

Samenwerken is daarom noodzakelijk. De gemeente Den Haag investeert en innoveert de laatste jaren fors op hun schuldenaanpak. Een onderdeel hiervan is een aanpak gericht op de klantreis ofwel mobility mentoring. Dat houdt in dat klantbegeleiders diverse leefgebieden van de klant oppakken. Schulden beheersbaar maken staat bij hen centraal, maar ook inkomensverhoging kan een doel zijn van de klant. Hier vinden de kwaliteiten van de Gemeente Den Haag en de kwaliteiten van Derksen & Drolsbach elkaar. De gemeente begeleidt Haagse burgers met hun schulden en D&D werkt met deze mensen aan hun arbeidskansen.

Wil je meer informatie over de kandidaten weten of wil ons helpen om de wereld een beetje beter te maken? Neem dan contact met onze D&D collega Lisa Warmenhoven of bekijk onze andere sociale projecten.

Lees de update

Leave a Reply