Herpositionering & governance – Universiteit

Projectleider vorming directie – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Projectleider Cultuurontwikkeling – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid

Algemeen directeur – Werkorganisatie voor vier gemeenten

Clustermanager – Werk- en ontwikkelbedrijf

Programmamanager bedrijfsvoering – Uitvoeringsorganisatie Rijksoverheid