Partner in Publiek Leiderschap

De onmisbare schakel

Publiek leiderschap is complexer geworden in de hedendaagse publieke context. Van de top van publieke organisaties wordt verwacht integrale besluiten te nemen in afstemming met een toenemende hoeveelheid van interne-, politieke en maatschappelijke stakeholders. Een forse taak. Het besef neemt toe dat dat deze publieke leiders niet alleen hoeven te staan. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van ondersteuning die verder gaat dan het voeren van het secretariaat.  De rol van directie- en bestuursadviseur is geëvolueerd tot een essentiële schakel in succesvolle besluitvorming en is daarmee een eigenstandig vakgebied geworden. Wij zien de vele verschillende manieren waarop deze rol wordt ingevuld bij publieke organisaties op lokaal, provinciaal en Rijksniveau en zijn overtuigd van het ontwikkelpotentieel van dit vakgebied. De verzamelnaam van deze ondersteunende rollen noemen wij ‘Partner in Publiek Leiderschap.’

De kunst van het vak
Partner in Publiek Leiderschap (PPL) zet zich in voor het realiseren van maatschappelijke impact. Vanuit de kernprincipes van Derksen & Drolsbach stelt de PPL zich ten doel het beste uit de bestuurder en de organisatie te halen. Directie- en bestuursadvies is maatwerk. PPL draagt bij aan efficiënte en integrale besluitvorming. Het is iemand die werk uit handen neemt van directie en bestuur waardoor zij zich op de juiste vraagstelling kunnen richten. Bovenal is de adviseur een loyale partner; iemand die gaten dicht kan lopen, duurzaam verbinding legt met de binnen- en buitenwereld, inzicht biedt in kansen en risico’s, namens het bestuur op kan treden en stevig genoeg is om tegenspraak te organiseren.

Onepager PIPL

Bekijk onze projecten

no image added yet.

Bestuursadviseur ai – 100K+ Gemeente

12 mei 2019

Bestuursadviseur

Bestuursadviseur ai – Uitvoeringsorganisatie Vreemdelingenketen

31 mei 2018

100 dagen traject Rijksoverheid

100 dagen traject Rijksoverheid

9 juni 2017

Diensten Partner in Publiek Leiderschap

Wanneer vacatures openstaan biedt D&D uitkomst met professionals die het vak beheersen en hierdoor snel inzetbaar zijn. Tijdens de wervingsperiode draait de organisatie op volle kracht en doet de staande organisatie kennis op over hoe het vak elders wordt ingevuld.

Een tijdelijke directeur, een nieuwe portefeuille die veel aandacht vraagt, werkdruk die te fors oploopt en nog vele andere redenen vragen om tijdelijke versterking van de bestuurs- of directieondersteuning. Deze situatie vraagt een ervaren professional die de tijdelijkheid van de functie kan verbinden aan duurzame doelen. Iemand de gelijk mee draait en direct een toegevoegde waarde levert.

De functie van directie- en bestuursadviseur is het samenspel tussen adviseur en opdrachtgever. In het ontwikkelen van de functie kunnen opdrachtgevers rekenen op D&D kennis en kunde voor het duurzaam invullen van deze functies. Dit kan door middel van coaching, interim-werk en een combinatie van beide.

Voorafgaand aan de eerste 100 dagen kan D&D samen met de klant een model en methode ontwikkelen. Deze modellen zijn maatwerk en geschikt om de vele indrukken van de eerste periode te structureren, te vormen tot een samenhangend verhaal en van handelingsperspectief voor de bestuurder en de organisatie te voorzien. Hierbij worden de eerste 100 dagen gezien als de eerste fase van een meerjarige veranderagenda.

Wilt u meer over weten?

Neem contact met mij op:

Bram Kouwenhoven

E-mail: bram@derksendrolsbach.nl
Skype: 06-18208641