Skip to main content
ActueelArtikelen

Maatschappelijke verantwoording Derksen & Drolsbach 2020

By mei 18th, 2022No Comments

 

Op de derde woensdag in mei leggen de ministeries traditiegetrouw verantwoording af over hun beleid van het afgelopen jaar. Ook voor ons is dit een moment om de balans op te maken. Maar wel over de dingen die wij écht belangrijk vinden. Lees hieronder onze eigen maatschappelijke verantwoording door directeuren Robert en Hugo:

 

Maatschappelijke relevant zijn is voor ons een belangrijke drijfveer. Dit is altijd zo geweest, maar in het coronajaar 2020 nog belangrijker dan anders. Wij prijzen ons gelukkig dat in onze omgeving iedereen (weer) gezond is en zich volop inzet voor het hebben van maatschappelijke impact. Bijzonder trots zijn wij op onze collega’s, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Iedereen heeft zich ingezet om elkaar te helpen en bij te staan. Voor ons vatten de woorden oprechte betrokkenheid, veerkracht en wendbaarheid 2020 goed samen.

 

Wij leggen graag op deze verantwoordingsdag onze eigen D&D verantwoording af over onze in 2020 gerealiseerde resultaten. We hebben ondanks alle uitdagingen goede stappen gezet om onze maatschappelijke impact te vergroten. Ambitieus als we zijn zien wij nog volop mogelijkheden onze impact in de maatschappij te vergroten. Met de blik nog meer naar buiten gericht, meer gericht op duurzame relaties en mensgerichte ontwikkeling, willen wij onze impact in de maatschappij in ook in 2021 vergroten.

People

 

Maatschappelijke impact: het gaat om mensen en om meedoen, de inclusieve samenleving. Hier zetten wij op in. Bijvoorbeeld met ons maatschappelijk project ‘werken loont’, waarin wij samenwerken met de Gemeente Den Haag. Met dit project proberen wij mensen in de bijstand met problematische schulden weer in het arbeidsproces te krijgen. Daarnaast hebben we de volgende resultaten in 2020 met onze partners gerealiseerd:

 • Nieuw toekomstperspectief voor de ouderenzorg in de gemeenste Zuidplas, zowel gericht op bewoners als medewerkers, innovatie specialistische ouderzorg, verbeteren bedrijfsvoering en samenwerking met gemeente, fusiepartner en woningcorporatie.
 • Covid-19 ondersteuning in zorg, gemeente en vreemdelingenketen.
 • Maatwerk ontwikkeltrajecten en persoonlijke begeleiding in de persoonlijke ontwikkeling van 62 professionals in publieke en semipublieke sector.
 • Bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening van overheden richting burger zowel in het sociaal domein, sociale zekerheid, vreemdelingenketen als in de zorg.
 • 5 mensen uit de bijstand ondersteund bij het vinden van een betaalde baan.
 • Maatschappelijke organisaties als de Maatschappelijke Alliantie en de Open Embassy geholpen hun maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
People in cijfers
Aantal afgeronde opdrachten 78
Uren in maatschappelijke projecten  2.260
Euro’s geïnvesteerd in mensen €421.000
Gemiddelde stakeholder tevredenheid 8
Werkgeluk medewerkers 8,2

“Het gaat om mensen en om meedoen, de inclusieve samenleving”

Planet

 

Maatschappelijk het verschil maken betekent ook inzetten op duurzaamheid. Zo beperken wij zoveel mogelijk onze CO2-uitstoot.  D&D wil deze ambitie door middel van 3 stappen realiseren: 1. Reduceren, 2. Vergroenen en 3. Compenseren. Deze volgordelijkheid vinden wij belangrijk omdat we willen voorkomen dat we enkel ons verbruik afkopen door middel van compenseren. Voor het deel dat we vooralsnog niet kunnen besparen, planten we bomen met Treesforall.

Onze CO2-footprint in 2020, geheel gecompenseerd met bomen planten via Treesforall.

Progress

 

Maatschappelijke betrokkenheid doe je er niet bij maar is een intrinsieke drive van onze mensen om maatschappij, opdrachtgever en onze organisaties vooruit te brengen. In 2020 hebben wij het volgende gerealiseerd:

 • Implementatie van innovatieve samenwerkingsvormen waardoor digitaal en real-time met de input van 300 fte’s een integraaladvies voor organisatieontwikkeling tot stand is gekomen.
 • Ontwikkeling van digitale vormen van Leren & Ontwikkelen om gedurende de pandemie persoonlijke ontwikkeling te blijven stimuleren.
 • Ontwikkelen van het D&D duurzaamheidsbeleid.
 • Ontwikkelen van een innovatieve vorm van medewerkersparticipatie om gedeeld eigenaarschap van de D&D organisatie te faciliteren.
 • Toetreding tot de Raad voor Interim-Management.
 • Winnaar FD Gazelle 2020.  
Progress in cijfers
Aantal nieuwe opdrachten 11
Toename D&D collega’s 40%
Toename omzet 24,7%
ISO 9001:2015
NEN 4400-1

 

Vooruitblik

 

In 2021 bestaat D&D vijf jaar. Wij hebben met onze collega’s, opdrachtgevers en samenwerkingspartners al een heel avontuur achter de rug. Toch geloven wij dat wij het DNA van een betekenisvolle organisatie nog beter kunnen verankeren in onze cultuur, strategie en structuur. Ons doel voor komend jaar? Meer tastbare maatschappelijk impact met een verbeterde maatschappelijke verantwoording. De kracht van ondernemen benutten wij ook in 2021 om bij te dragen aan een meer inclusieve en duurzame economie. Concreet zetten wij in 2021 in op samen investeren in mensen, duurzame ontwikkeling, het uitvoeren van maatschappelijke projecten, CO2 neutraal sinds oprichting en een D&D academie om leren en ontwikkelen te faciliteren.

 

Wij zijn goed op weg maar gaan in 2021 een extra stap zetten in de volgende fase van onze expeditie. Jullie kunnen op ons rekenen!

 

Benieuwd hoe Derksen & Drolsbach bij jouw organisatie het verschil kan maken? Neem contact op met Hugo of Robert. Ze zijn te bereiken via hugo@derksendrolsbach.nl en robert@derksendrolsbach.nl

Hugo Drolsbach
Robert Derksen