In samenwerking met de gemeente Den Haag en het Rijk, biedt Derksen & Drolsbach Hagenaars met problematische schulden perspectief op een (beter) betaalde baan. In dit project wordt gericht naar kandidaten gezocht die zowel schulden- als inkomensproblematiek hebben.

Dit project sluit zoveel mogelijk aan op het reguliere D&D-proces. De kandidaat komt op kennismakingsgesprek, waarbij niet vanuit het CV wordt geredeneerd, maar vanuit de persoon. In gesprek staan we stil bij wat de kandidaat kan en wil doen. Een vaste vraag is wat hij/zij heeft geleerd van zijn/haar schuldenpositie. Na de feedback op het gesprek krijgt de kandidaat een buddy van D&D toegewezen. Gezamenlijk met de kandidaat maakt de buddy een mensgerichte aanpak voor het te lopen traject. Het succes en de lol van dit project heeft ertoe geleid dat het project groter is geworden dan de originele opzet en dat ook na de vijf beoogde kandidaten project op volle toeren doordraait.