Skip to main content
ActueelBlog

Inkoop jeugdhulp regio Haaglanden

LinkedIn post2

Met het publiceren van de inkoopdocumenten voor jeugdhulp 2021 en verder in de regio Haaglanden zit een enerverende opdracht erop voor collega Rick Ooms:

“Een paar weken na mijn start als programmamanager inkoop jeugdhulp in regio Haaglanden in oktober 2019, volgde de uitspraak van de rechter over een rechtszaak van de jeugdhulpaanbieders over de inkoopvoorwaarden 2020-2024. Deze uitspraak leidde tot de opschorting van de implementatie van resultaatgerichte jeugdhulp. Met spoed moest de zorgcontinuïteit in 2020 worden geborgd door het sluiten van overbruggingscontracten voor 2020. Tegelijkertijd zijn de gemeenten in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechter. In de eerste maanden van 2020 is -via een intensief interbestuurlijk traject en ontwikkeltafels voor de meest heikele onderwerpen- de hervatting van de inkoopprocedure voorbereid. Terwijl de ontwikkeltafels nog liepen kregen we te maken met Corona, met grote impact op zowel gemeenten als aanbieders. Desondanks is het gelukt om de voorbereiding van de hervatting van de inkoop conform planning af te ronden. Dat is een enorme prestatie van alle betrokkenen, in het bijzonder van mijn fantastische programmateam. De projectleiders in mijn team hebben enorme expertise en ik ben blij dat het gelukt is om die goed in hun kracht te zetten. De regio kan zich nu gaan focussen op transformatie en kostenbeheersing, waarvoor een mooie basis ligt met ontwikkelgerichte overeenkomsten.

Om een regierol te vervullen in een traject met zoveel politiek-bestuurlijke dynamiek -in nauwe samenwerking met wethouders, directeuren en jeugdhulpaanbieders in de regio Haaglanden- was enorm gaaf. Na opdrachten via Derksen&Drolsbach bij de Transitie Autoriteit Jeugd en verschillende opdrachten voor de gemeente Den Haag en de regio Haaglanden was dit de kers op de taart. Inmiddels ben ik alweer begonnen aan een nieuwe opdracht als strategisch adviseur onderwijs, jeugd en zorg bij de gemeente Amsterdam. Benieuwd hoe het is bij een andere G4-gemeente!”

Leave a Reply