Rick Ooms

Krachtige realist, overtuigende autoriteit, als het moet eigenwijs.

Het leuke van werken als financial in de publieke sector is dat de financiële kant onderdeel is van alle vraagstukken. Het gaat dan niet alleen om kaders stellen en daarbinnen blijven, maar ook om het zo doeltreffend en doelmatig inzetten van publieke middelen. In mijn jarenlange ervaring met overheidsfinanciën en advisering daarover van ambtelijke en politieke top, heb ik vaak gezien dat mensen van de financiële kolom en andere organisatieonderdelen langs elkaar heen werken of met de koppen tegenover elkaar staan. Dat is helemaal niet nodig en werkt contraproductief. Ik hou ervan om die spanning te doorbreken eraan bij te dragen dat de doelen van de organisatie beter bereikt worden.

De afgelopen acht jaar heb ik gewerkt voor de Rijksoverheid, voornamelijk bij het ministerie van SZW. Als adviseur en teamleider was ik spil in de begrotingsbesluitvorming over de SZW-begroting van circa € 80 miljard. De laatste jaren heb ik mij beziggehouden met complexe politiek-bestuurlijke verandertrajecten, zoals aanvullende begrotingsakkoorden, (decentralisaties) sociaal domein, instroom vluchtelingen en persoonsgebonden budget. Op dit moment vervul ik de rollen van financieel expert en beleidscoördinator bij de Transitie Autoriteit Jeugd, die tot taak heeft ervoor te zorgen dat jeugdzorginstellingen en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot inkoopafspraken te komen.

Assessmentscores geven aan dat ik een krachtige realist en overtuigende autoriteit ben, en als ik daarin doorsla eigenwijs mijn eigen gang ga en mijn eigen inzichten volg. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Om het beeld van krachtige realist kracht bij te zetten ga ik wekelijks naar de sportschool. Mijn vriendin en ik maken er dan een uitje van en regelen oppas voor onze kinderen. Stoom afblazen doen we graag in de sauna. Stoeien met de kids zorgt verder voor de nodige in- en ontspanning. Ik ben een liefhebber van speciaalbiertjes, die ik graag drink met vrienden en/of collega’s in de kroeg. ‘Mooie Nel’ van Jopen bier uit mijn woonplaats Haarlem is een aanrader.

Typeringen: drive om ervoor te zorgen dat publieke middelen doelmatig en doeltreffend ingezet worden | geboeid door complexe politiek-bestuurlijke besluitvormingstrajecten | analytisch sterk | gedreven | resultaatgericht | komt snel tot de kern van de zaak | goede schrijver | kan scherp verbaal redeneren | goed gevoel voor belangen en verhoudingen | kan goed omgaan met druk | veerkrachtig onder moeilijke omstandigheden