Skip to main content
ActueelBlog

Even voorstellen: Dabbert Doornbosch

Graag stellen we je voor aan Dabbert Doornbosch, één van onze consultants die klanten begeleidt bij digitale transformaties. Dabberts kracht is het verbinden van mensen aan de digitaliseringstrategie én het verbinden van strategie met de uitvoering. Lees zijn verhaal en welk advies hij meegeeft aan organisaties die bezig zijn met digitalisering

Dit is Dabbert

De publieke dienstverlening stap voor stap beter maken met het benutten van digitale kansen! Dat is waarvoor ik mijn bed uitstap. De afgelopen tien jaar deed ik dat voor de gemeente Den Haag, de komende jaren doe ik dat vanuit Derksen & Drolsbach voor vele overheidsorganisaties. Mijn kracht is het verbinden van mensen aan de strategie én het verbinden van strategie met de uitvoering. Ik kijk toekomstgericht maar door de bril van lessen uit het verleden en combineer dat met daadkrachtig handelen in het nu. Mijn boekenkast en podcastlijst bestaat dan ook uit een lees- en luisterverzameling over geschiedenis, toekomsttrends, technologie en strategie. Graag help ik anderen door ze verschillende perspectieven te laten zien door nieuwe inzichten te bieden mét concrete handvatten voor de toepassing van nieuwe manieren van werken. Zo zet ik blijvende resultaten neer en hoop ik bij te dragen aan het vergroten van werkgeluk van anderen.

Wat betekent digitalisering voor jou?

Voor mij heeft digitalisering twee perspectieven. Het ene perspectief is hoe digitalisering onderdeel is van ons dagelijks leven. Iedereen heeft apps op z’n telefoon, vult digitale formulieren in op websites en videobelt met collega’s, familie en vrienden. Ook hebben we steeds mee slimme huishoudelijke apparaten en auto’s met ontelbare sensoren die ons leven makkelijker maken. Het andere perspectief is dat digitalisering impact heeft op hoe we samenleven en onze publieke waarden. Denk bijvoorbeeld aan de democratische rechtsstaat: hoe benutten we digitalisering ter versterking van de rechtstaat en hoe voorkomen we dat technologie wordt misbruik voor machtsdoeleinden? Digitalisering brengt ook het vraagstuk van inclusiviteit met zich mee. Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen in een digitale samenleving? Digitalisering is ook vervlochten met veiligheid en privacy: hoe gaan we om met cyberrisico’s, zijn we weerbaar genoeg voor cyberaanvallen en voorkomen we misbruik van identiteit en ongewenste inmenging in iemands privéleven?

In het eerste perspectief ben je bezig met het toepassen van digitale mogelijkheden om een toegankelijke en mensgerichte innovatieve overheid te worden. Het tweede perspectief vraagt een toekomstgerichte beleids- en strategieaanpak. Ik zie in de praktijk dat belangen van deze perspectieven regelmatig botsen, bijvoorbeeld bij het gebruik van algoritmes voor fraudeopsporing. Voor mij gaat digitalisering – en waar D&D haar opdrachtgevers bij helpt – over het samenbrengen van deze perspectieven door digitale mogelijkheden op een goede manier toe te passen en samen de juiste koers te varen zodat we publieke waarden waarborgen.

Welke uitdagingen zie jij bij organisaties?

Het slaan van een brug tussen de mensen die dagelijks bezig zijn met ICT en mensen die dat niet zijn en werken in dezelfde organisatie. Het zijn regelmatig twee verschillende organisatieculturen met andere talen en werkwijzen. Vaak zie ik in de samenwerking een ‘wij-zij’ houding en gaan discussies over korte termijn resultaten, incidentbestrijding, rollen en verantwoordelijkheden, procesafspraken en financieringsvraagstukken. Uiteraard zijn bedrijfsmatige gesprekken nodig voor een goede bedrijfsvoering, maar ze overheersen helaas de gesprekken over de fundamentele opgaven over hoe de overheid haar (klant)processen op zo’n wijze kan inrichten dat zij een mensgerichte innovatieve overheid wordt.  

Welke advies geef je mee aan organisaties die bezig zijn met digitalisering?

Plaats digitalisering in de kern van de sturing, strategie én uitvoering van je organisatie. Het is niet iets van de ICT-afdeling. Net als de omgeving is digitalisering continu in ontwikkeling. Het vraagt daarom een creatieve en adaptieve aanpak die mensen uit verschillende onderdelen van de organisatie én gebruikers of klanten samenbrengt om te werken aan gezamenlijke doelen. Zo bouwen we samen lerend vermogen op. Communicatie is daarbij essentieel: begrip hebben voor elkaar, duidelijk aangeven wat het doel of de behoefte is en wat vanuit de (digitale) oplossingen wel of niet kan. Ik adviseer organisaties hun ICT-basis te standaardiseren en waar mogelijk te automatiseren. Zie dit niet als iets eenmaligs maar een continu proces van blijvend moderniseren. Zo ontstaat steeds meer ruimte voor innovatieve digitale toepassingen om publieke dienstverlening te transformeren.

Wat wil je over 5 jaar bereikt te hebben?

Meerdere opdrachtgevers geholpen hebben met het verbeteren van publieke dienstverlening door de toepassing van digitaliseringsmogelijkheden. Ik wil daarbij mijn verbindende kracht inzetten om mensen en expertises bij elkaar te brengen en gezamenlijke doelen te realiseren vanuit rollen als strategisch adviseur, programma/verandermanager of interim CIO. Daarnaast blijf ik mij verder verdiepen in innovatie oplossingen om via digitalisering de publieke dienstverlening toegankelijker en mensgerichter te maken, zodat we vanuit Derksen & Drolsbach onze opdrachtgevers nog beter kunnen helpen.

Leave a Reply