Skip to main content
ActueelBlog

Even voorstellen: Kas Bahrami Tash

By februari 3rd, 2023No Comments

Eerder lieten we je kennismaken met Dabbert Doornbosch. Graag stellen we je nu voor aan Kas Bahrami Tash die opdrachtgevers begeleidt in digitale transformaties. Lees hoe Kas gedreven is (klant)processen zo vorm te geven dat deze de bijdragen aan het vergroten van de menselijke maat.

Dit is Kas

Een mensgerichte verander- en interim-manager die intrinsiek gedreven is maatschappelijk verschil te maken. Ik combineer mijn mensgerichtheid graag met scherpe analyses en creativiteit in samenwerken met anderen. Oh ja, ook ben ik af en toe een tikkeltje eigenwijs.

Wat betekent digitalisering voor jou?

Theoretisch gezien is digitalisering de overgang van informatie, processen en samenwerking naar digitale vormen. Ik zie vooral de diepgaande impact die digitalisering heeft op menselijke relaties. Het beïnvloedt de manier waarop we met elkaar communiceren, werken, leren en kennis construeren. Digitalisering van (klant)processen leidt tot zowel uitdagingen als kansen. De kansen die ik zie, is om de overheid toegankelijker en mensgerichter te maken.

Waarom vind jij digitale transformatie zo belangrijk?

Het raakt alle vezels van de samenleving op macroniveau en beïnvloedt ons privéleven op microniveau. We zitten midden in een digitale revolutie. Straks kijken we terug op deze periode met eenzelfde historisch besef zoals we nu kijken naar de agrarische en industriële revoluties. Sociologisch gezien hadden deze revoluties diepgaande consequenties voor menselijke relaties, de ontwikkeling van instituties en organisaties, de economie en politiek.

Welke uitdagingen zie jij bij organisaties?

De uitdagingen zijn heel divers, sommige heel tastbaar, andere wat ‘onzichtbaarder’ op de achtergrond. Vanuit een mensgericht blik is digitalisering balanceren in het vinden van de juiste toepassing. Ik denk dan aan kansen voor informatiegelijkheid, maar tegelijkertijd moeten we waken dat mensen met minder ontwikkelde digitale vaardigheden een informatieachterstand oplopen. Digitalisering biedt ook kansen voor meer openheid, tegelijkertijd is privacy bescherming noodzakelijk. Die dualiteit leidt tot uitdagingen.

Welke advies geef je mee aan organisaties die bezig zijn met hun digitale transformatie?

Zie digitale transformatie niet als doel an sich, maar geef het betekenis. Niet uitsluitend in economische zin vanuit een efficiëntie- en effectiviteitsdrijfveer. Maar geef betekenis vanuit een sociaal perspectief: hoe kunnen we digitalisering van (klant)processen zo vormgeven dat het bijdraagt aan de het vergroten van de menselijke maat? Als het lukt op deze manier betekenis te geven aan digitalisering, kunnen organisaties richting geven en draagvlak creëren vanuit een gedeeld besef van zingeving.

Wat wil je over 5 jaar bereikt te hebben?

Dan hoop ik met meerdere publieke opdrachtgevers een gezamenlijk groeipad van digitale transformatie te hebben doorlopen. Waarbij de transformatie een middel is geweest voor het creëren van maatschappelijk impact. Meer specifiek het vergroten van kansengelijkheid van mensen in kwetsbaardere posities.

Leave a Reply