Skip to main content
Actueel

Het COA kiest vier partijen voor strategische adviesdiensten

Artikel gepubliceerd op Consultancy.nl (November 2021)

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft na een Europese aanbesteding vier partijen geselecteerd als partner voor strategisch advies en managementconsultancy. 

Het zelfstandig bestuursorgaan (dat formeel onder de politieke verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Justitie en Veiligheid) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en de circa 90 asielzoekerscentra die ons land telt. Ook zorgt het COA ervoor dat asielzoekers die in Nederland mogen blijven zo goed mogelijk voorbereid zijn op een langdurig verblijf in de samenleving. 

Met behulp van strategische adviseurs werkt het COA doorlopend aan een betere dienstverlening richting asielzoekers en de gemeenten waar asielzoekerscentra gehuisvest worden. Hiervoor maakt het COA gebruik van een kleine groep adviesbureaus die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, via een raamovereenkomsten-constructie. 

Voor de komende vier jaar is gekozen voor de exclusieve samenwerking met vier partijen: Accenture, BMC Advies, Capgemini Invent en het samenwerkingsverband Improven en Derksen & Drolsbach. 

Er was zoals verwacht volop interesse in de raamovereenkomst – vele partijen schreven zich in voor de openbare aanbestedingsprocedure. Na selectie werden de voorstellen van de concurrerende bureaus met elkaar vergeleken op basis van diverse criteria, waaronder kwaliteit, prijs, trackrecord binnen het publieke domein en het COA, en de bijdrage van partners aan maatschappelijke impact. 

Reacties van de winnende partijen 


Improven
Jan Bosman, managing partner van Improven: “We zijn ongelooflijk trots dat we het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers de komende jaren als preferred supplier mogen ondersteunen op het gebied van strategische management adviesdiensten. Onze meerwaarde op het gebied van advies wordt hiermee herkend en gewaardeerd. De gunning betekent ook een voortzetting van onze prettige en succesvolle samenwerking met Derksen & Drolsbach.” 

“Door het inkoopteam van het COA is in het bijzonder de praktische en resultaatgerichte benadering op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog gewaardeerd. Voor alle collega’s die zich inzetten voor maatschappelijke projecten is dit een extra blijk van waardering. Dit is dan ook een prachtige erkenning voor ons bevlogen team.” 

Hugo Drolsbach, directeur bij Derksen & Drolsbach: “We zijn trots dat wij samen met Improven de komende vier jaar partner zijn voor strategisch organisatieadvies! Mooi, omdat Robert Derksen en ik elkaar 15 jaar geleden bij het COA ontmoet hebben. Ook mooi omdat Improvers voormalige collega’s zijn. We zien de toekomst in partnerschap met het COA dan ook met heel veel vertrouwen tegemoet.”

Externe inhuur

Het COA is meer dan andere overheidsdiensten afhankelijk van externe inhuur. Omdat het aantal asielzoekers dat in ons land verblijft veel schommelt (momenteel is er sprake van een piek, met name door de grote stroom aan Afghanen), kiest het COA voor een wendbare organisatie waarbij snel kan worden op- en afgeschaald. Deze flexibiliteit wordt ingevuld met de hulp van externe inhuurpartners. 

De externe inhuur van partijen en professionals wordt sinds begin deze maand begeleid door HeadFirst.

Leave a Reply