Skip to main content
ActueelBlog

D&D Maatschappelijke verantwoording 2021

By juni 16th, 2022No Comments

Op de derde woensdag in mei leggen de ministeries traditiegetrouw verantwoording af over hun beleid van het afgelopen jaar ofwel ‘Woensdag Gehaktdag’. Ook voor ons als Derksen & Drolsbach (D&D) is dit het moment om de balans op te maken. Lees hieronder onze maatschappelijke verantwoording 2021.

Onze missie is samen met onze klanten een betekenisvolle rol te spelen bij het oplossen van de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen. Wij zijn intrinsiek gedreven om het maximale uit onszelf en onze omgeving te halen en zo verschil te maken. Het is onze overtuiging dat dit het beste kan door een omgeving te creëren waarin iedereen de kans krijgt om te groeien om zijn of haar maximale zelf te zijn. Want goed functionerende mensen, die de beste versie van zichzelf zijn, vormen de sleutel tot een succesvolle en inclusieve samenleving. Zo werken wij aan een betere wereld.

Aan de hand van onze formule “People x Planet x Progress = Public Value” gaan wij in op de in 2021 gerealiseerde maatschappelijke resultaten.

People

Maatschappelijke impact: het gaat om mensen en om meedoen in onze maatschappij, oftewel een inclusieve samenleving. D&D werkt volgens drie sporen aan het ontwikkelen van mensen en het bieden van perspectief om mee te kunnen doen: 

 1. People: Maatschappelijke projecten

Meedoen begint met een kans op passend werk. In het project ‘Werken Loont’ werken wij samen met de Gemeente Den Haag om mensen in de bijstand met problematische schulden weer in het arbeidsproces te krijgen. In 2021 hebben wij vier kandidaten begeleid naar betaald werk. Naast het begeleiden van kandidaten naar werk zetten we in op het ontwikkelen van jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand. In samenwerking met JINC hebben D&D collega’s afgelopen jaar 120 kinderen in Den Haag en Amsterdam bereikt met het geven van sollicitatietrainingen en het verzorgen van bliksemstages. Op deze manier verbreden wij de horizon van kinderen, wekken wij interesse voor ons vak en leren wij hen wat de sociale gedragscodes zijn op de werkvloer.

Om duurzaam perspectief te kunnen bieden aan kwetsbare groepen is het volgens ons daarnaast essentieel om aandacht te hebben voor de multiproblematiek op verschillende leefgebieden waar mensen aan de onderkant  van de arbeidsmarkt vaak mee te maken krijgen. Het hebben van een gezonde leefomgeving is een noodzakelijke randvoorwaarde om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen en de kans op behoud van werk te vergroten. In 2021 hebben wij Stichting Present geholpen met hun strategievormingsproces zodat zij in toekomst nog beter het verschil kan maken in deze situaties met korte intensieve projecten. 

Het hebben van maatschappelijke impact gaat volgens ons ook over daadwerkelijk doen en hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Het initiatief NL DOET sluit perfect aan bij onze kernwaarde ‘daadkracht’. In 2021 heeft heel D&D de handen uit de mouwen gestoken om doelgericht snel resultaat te bereiken tijdens NL DOET. In kleine groepjes zijn we in diverse steden aan de slag gegaan, van Amsterdam tot Rotterdam en van Den Haag tot Utrecht. Zo is onder andere de biologische moestuin van de voedselbank startklaar gemaakt voor het nieuwe seizoen, een terras tot een buiten-leslokaal omgevormd en is er een heerlijke wandeling met dementerende ouderen door de Scheveningse Bosjes gemaakt.

Wij zijn trots op onze collega’s en samenwerkingspartners met wie wij maatschappelijke projecten uitvoeren. Tegelijkertijd zien wij dat het organisaties niet meer lukt om zelfstandig oplossingen te bieden voor maatschappelijke opgaven vanwege groeiende complexiteit. Om een grotere bijdrage te leveren aan een betere toekomst moeten we vandaag al samenwerken, over de grenzen van onze eigen organisaties heen. In 2020 hebben wij de Maatschappelijke Alliantie leren kennen en een veelvoud van maatschappelijke bijdragen sindsdien mogen leveren, zoals in 2021 een bijdrage aan Alliantie Deltaplan Jeugd om kinderen en jongeren uit kwetsbare wijken van Zaanstad mogelijkheden te bieden en te enthousiasmeren om (meer) te sporten.

 1. People: Opdrachten met maatschappelijke impact

Als interim management-en adviesbureau in de randstad voor publieke en maatschappelijke organisaties richten onze interim managers en adviseurs zich in de opdrachten die zij uitvoeren op publieke en maatschappelijke opgaves. Hieronder een aantal voorbeeldopdrachten van de impact die wij via onze opdrachten maken:

 • Organisatieontwikkeling en advies bij Den Haag Werkt (het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente Den Haag) en Stroomopwaarts, (het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) gericht op het vergroten van de kans op werk voor kwetsbare werkzoekenden.
 • Strategisch management advies en leren & ontwikkelen in de vreemdelingenketen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de IND, Vluchtelingenwerk NL en Open Embassy gericht op een duurzame opvang, effectieve en efficiënte asielprocedures en een goede integratie in de Nederlandse samenleving voor vluchtelingen en asielzoekers.
 • Crisismanagement Toeslagenaffaire gericht op betere besluitvorming om het herstel van de gedupeerde ouders, kinderen en jongeren te versnellen en te verbeteren. 
 • Nieuw toekomstperspectief voor de ouderenzorg in de gemeenste Zuidplas, zowel gericht op bewoners als medewerkers, innovatie specialistische ouderzorg, verbeteren bedrijfsvoering en samenwerking met gemeente, fusiepartner en woningcorporatie.
 • Maatwerk ontwikkeltrajecten en persoonlijke begeleiding in de ontwikkeling van vijfenzestig professionals bij o.a. het Centraal Orgaan Asielzoekers, de Tweede Kamer en de gemeente Rijswijk.
 1. People: onze D&D-ers

In de inleiding hebben we al gezegd dat: “Goed functionerende mensen, die de beste versie van zichzelf zijn vormen de sleutel tot een succesvolle en inclusieve samenleving. Zo werken wij aan een betere wereld“. Dit telt natuurlijk ook voor de collega’s binnen D&D. Daarom zijn we in 2021 gestart met:

 • De deelname aan Great Place to Work om samen met de D&D collega’s te werken aan goed werkgeverschap, balans privé-werk, arbeidsvoorwaarden en een cultuur van vertrouwen en maatschappelijke impact;
 • Het opzetten van een D&D Academie om continu leren & ontwikkelen te professionaliseren en D&D collega’s beter te faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling;
 • Het stimuleren van het volgen van externe opleidingen trainingen. In 2021 hebben 3 keer zoveel collega’s dan in 2020 externe opleidingen gevolgd aan gerenommeerde instellingen als: SIOO, Bureau Zuidema, Comenius,  Institute of strategic relationship management, Life Impact Company en 2KnowHow.
 1. People in cijfers
 20202021
Waarde maatschappelijk projecten in Euro’s€ 72.702€ 208.370
Waarde maatschappelijke projecten in uren7271.877
Euro’s geïnvesteerd in mensen€ 348.298€ 409.500
Aantal afgeronde opdrachten7895
Opdrachtgevertevredenheid7,98,3
Net Promotor Score*N.v.t.47
Great Place to Work (werkgeluk)8,29,1
NPS: het percentage opdrachtgevers dat D&D actief aanbeveelt in zijn of haar omgeving.

Planet

Met de groei van D&D is het verankeren van verantwoord en duurzaam georganiseerd zijn alleen maar belangrijker geworden. In 2021 hebben wij verschillende losse duurzaamheidsinitiatieven die pasten bij de start-up fase gemaakt tot een compleet duurzaamheidsstrategie. Met als resultaat dat D&D CO2-neutraal is sinds oprichting! Dit doen we via drie simpele stappen: het reduceren van ons verbruik, het vergroenen wat we toch moeten verbruiken en compenseren wat we niet kunnen reduceren of vergroenen. Aangezien het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot van D&D zit in het vervoer van consultants krijgt dit de meeste aandacht in ons duurzaamheidsbeleid.

Planet in cijfers

Lees de column van onze collega Bram Kouwenhoven https://derksendrolsbach.nl/using-business-as-a-force-for-good/

Progress

Maatschappelijke betrokkenheid doe je er niet bij maar is een intrinsieke drive van onze D&D collega’s om maatschappij, opdrachtgever en onze organisaties vooruit te brengen. In 2021 hebben wij het volgende gerealiseerd om maatschappelijke impact een integraal onderdeel van onze visie, missie, strategie, cultuur en werkwijze te laten zijn:

 • Keuze en aanmelding voor een B Corp certificering om de slogan “doing business as a force for good” te verankeringen in onze structuur, processen en systemen.
 • Implementatie van een innovatieve vorm van medewerkersparticipatie om gedeeld eigenaarschap van de D&D organisatie te faciliteren.
 • Toetreding tot de Raad voor Interim-Management om samen met de ander leden van de raad te werken aan een betere beroepscode en -standaard voor het vak van interim manager.
 • Winnaar FD Gazelle 2020, 2021 met een gezonde bedrijfseconomische basis om de komende jaren de kracht van ondernemen te blijven inzetten om meer maatschappelijke impact te maken.

Progress in cijfers

 20202021
Aantal nieuw gestarte opdrachten80105
Toename D&D collega’s40%33%
Toename omzet24,7%31,9%
Aantal deelnemers participatieN.v.t.8
B Corp certificeringN.v.t.Aangevraagd
ISO 9001:2015ѴѴ
NEN 4400-1ѴѴ

Vooruitblik

In 2021 bestond D&D vijf jaar. Wij hebben met onze D&D collega’s, opdrachtgevers en samenwerkingspartners al een heel maatschappelijk avontuur achter de rug. Toch geloven wij dat wij het DNA van een betekenisvolle organisatie nog beter kunnen verankeren in onze cultuur, strategie en structuur. Ons doel voor komend jaar? Meer samenhang in de maatschappelijke projecten die we uitvoeren, meer (directe) impact op mens en maatschappij vanuit onze reguliere opdrachtportefeuille en de verankering daarvan in onze organisatie door het worden van een B-CORP. Wij streven ernaar als maatschappelijke verantwoorde ondernemers een aantoonbare bijdrage te leveren aan een succesvolle en inclusieve samenleving door zoveel mogelijk mensen (direct) te helpen de beste versie van zichzelf te worden.

Heb je na het lezen van dit artikel feedback voor ons, dan horen we je graag!

Benieuwd hoe Derksen & Drolsbach voor jouw organisatie het verschil kan maken? Neem contact op met Robert of Hugo. Ze zijn te bereiken via robert@derksendrolsbach.nl en hugo@derksendrolsbach.nl

Robert Derksen
Hugo Drolsbach

Leave a Reply