Skip to main content
Actueel

Ontwikkeltraject Team SZW control

By augustus 7th, 2019No Comments
development, ontwikkeltraject

Gister zijn we gestart met het ontwikkeltraject Team SZW control bij de Gemeente Den Haag. Met dank aan Loek Werring MBA hebben we de moderne controller besproken. We kijken uit naar de vervolgsessies!

De Haagse burger bij SZW

De dienst SZW biedt een vangnet voor die Haagse burgers die niet in staat zijn om zelf in hun inkomen te voorzien of zelfstandig werk te vinden. De redenen daarvoor kunnen per individu verschillen, maar kijken we naar de doelgroep als geheel dan zien we vaak een lage opleiding en geen startkwalificatie. Veelal is er ook sprake van een zwakke taalvaardigheid. Bijna 70% van de doelgroep is langer
dan 18 maanden bijstandsafhankelijk en meer dan 60% is alleenstaand.
Typerend voor mensen in de bijstand is dat zij ook meer belemmeringen ervaren dan gemiddeld.
Uit onderzoek blijkt dat psychische en fysieke belemmeringen vaak voorkomen en dat veel mensen schulden hebben. De dienstverlening van SZW moet afgestemd worden op deze veelal kwetsbare burgers.

Hoe verder

Het doel van de cultuuromslag is een ‘mindshift’ te bereiken en die te verankeren. Hiervoor zal SZW blijvend haar medewerkers trainen. Ontwikkeling van de klantgerichte dienstverlening is nooit af, maar is een proces van voortdurend leren, ontwikkelen en verbeteren.

Het ontwikkeltraject SZW is een driejarig programma (tot en met 2019). In 2017 en 2018 zullen de hulpmiddelen verder ontwikkeld worden, zoals het klantsignaalmanagement, een dashboard om klanttevredenheid beter inzichtelijk te krijgen en de klantgerichte benadering. In 2018 zullen alle teams bij SZW de eerste training hebben gevolgd. Ook na 2019 zal SZW het proces van het verbeteren van de dienstverlening continueren.

Leave a Reply