Skip to main content

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. Wij hebben onze privacyverklaring in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels.

Wie zijn we

Derksen & Drolsbach B.V., gevestigd aan President Kennedylaan 19 2517 JK Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.derksendrolsbach.nl

President Kennedylaan 19

2517 JK Den Haag

+31 070 2503509

Robert Derksen is de Functionaris Gegevensbescherming van Derksen & Drolsbach B.V. Hij is te bereiken via robert@derksendrolsbach.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving en selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.

Algemeen om:

 1. U aanbiedingen te kunnen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 2. U te benaderen voor nieuwsbrieven, events, en aanbiedingen die voor uw interessant kunnen zijn;
 3. Een opdracht bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

Specifiek voor kandidaten om:

 1. Uw geschiktheid voor en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling voor een opdracht;
 2. Een werknemers- bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 3. Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid waaronder training, opleiding en testen;
 4. Voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie en het uitoefenen van interne en externe controles ten behoeve van o.a. (onze NEN) certificering;
 5. Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Persoonsgegevens die wij verwerken

Derksen & Drolsbach B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties die wij verwerken:

 1. Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Persoonsgegevens van kandidaten die wij verwerken bij aanmelding/inschrijving:

 1. NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 2. Geboortegegevens en geslacht
 3. Curriculum vitae
 4. Beschikbaarheid en verlof
 5. Andere gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Persoonsgegevens van kandidaten die verwerken in het kader van werknemers- of bemiddelingsrelatie:

 1. Nationaliteit, vaststelling identiteit;
 2. Bankrekeningnummer;
 3. Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimadministratie;
 4. BTW nummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Derksen & Drolsbach B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven of indien dit is toegelaten bij wet. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijk persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Delen van persoonsgegevens met derden

Derksen & Drolsbach B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derksen & Drolsbach B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Derksen & Drolsbach B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Derksen & Drolsbach B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Derksen & Drolsbach B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor Persoonsgegevens die worden verwerkt gelden de volgende bewaartermijnen:

 1. sollicitaties en correspondentie daaromtrent (incl VOG, getuigschrift ed) vanaf het moment van beëindiging sollicitatieprocedure: vier weken zonder toestemming, één jaar met de toestemming van de sollicitant. Bij een hernieuwde sollicitatie kan de periode – na specifieke toestemming kandidaat – telkens met één jaar worden verlengd.
 2. één jaar van u de bemiddelingsgegevens van kandidaten (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) na het laatste contact met organisatie. U krijgt jaarlijks bericht dat dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u niet meer door Derksen & Drolsbach B.V. wilt worden bemiddeld kunt u zichzelf uitschrijven via ons bemiddelingssysteem Match It.
 3. informatie omtrent contracten/plaatsingen ed.: min zeven jaar na einde contract (op basis van fiscale bewaarplicht);
 4. identificatiebewijs (op grond van Wet Identificatieplicht) minimaal vijf jaar na einde dienstverband;
 5. arbeidsvoorwaarden (werknemers) min zeven jaar na einde dienstverband;
 6. arbeidsovereenkomsten (werknemers) max twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen worden net zolang bewaard om aan de genoemde verplichtingen te kunnen voldoen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het gedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google NIET toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van sociale netwerken. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Derksen&Drolsbach B.V. heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van de door ons gebruikte sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

De informatie die de door ons gebruikte sociale netwerken verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Het verwijderen van cookies
Cookies kunt u zelf van uw computer of telefoon/tablet verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar robert@derksendrolsbach.nl.

Derksen & Drolsbach B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Derksen & Drolsbach B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met robert@derksendrolsbach.nl.