Wat is public value?

Waardecreatie, maatschappelijke betrokkenheid, purpose, bestaansrecht en waarden: termen die vaak voorbijkomen en waar organisaties in het publieke domein en het bedrijfsleven, maar ook de wetenschap op aanslaan. Waarom eigenlijk? Wat kun je er zoal mee doen en wat voegt het toe? Net als mensen willen organisaties gerespecteerd en vertrouwd worden door haar publiek.

Hoe beoordeel je nu wat het publiek, wat om jou als bedrijf/organisatie heen staat, van jou vindt? En hoe kan een overkoepelend orgaan als de overheid of een private organisatie daadwerkelijk bepalen of zij op een positieve manier wordt beoordeeld door de wereld om haar heen? Hoe ondersteunen deze resultaten de strategie?

De oplossing daarvoor kan gevonden worden in public value. Public value beschrijft de bijdrage die organisaties of initiatieven leveren aan de maatschappij, zoals deze wordt waargenomen door een breed publiek. Public value gaat over het creëren van waarde in het gemeenschappelijk belang voor het welzijn van het individu en de samenleving. Binnen het thema public value zijn meerdere wetenschappelijke methoden om te meten wat het ‘publiek’ vindt.

Onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie komt in de huidige wereld, naast prijs en kwaliteit, steeds meer op het gebied van public value.  Het ontbreken van public value betekent dan ook dat een organisatie minder belangrijk of invloedrijk wordt en daarmee de impact beperkt. Wij zijn ervan overtuigd dat Public value essentieel onderdeel van het bestaansrecht voor een organisatie is. Zonder publieke waarde is het bestaan van een organisatie in gevaar.

Binnen het thema public value bestaan meerdere wetenschappelijke methoden om te meten wat ‘het publiek’ vindt. Geïntroduceerd door Moore (1995) is public value lange tijd alleen toepasbaar geweest binnen de publieke sector, maar de laatste jaren heeft het thema zich vooral wetenschappelijk verder ontwikkeld. Public value is meetbaar, toepasbaar en concreet gemaakt voor zowel de publieke als de private sector, waarbij rekening gehouden wordt met de wereld om een organisatie heen. Voorloper hierin is de Duitse professor Timo Meynhardt,  die de koppeling heeft gemaakt met de psychologie. Als mens hebben wij een aantal basis waardedimensies, te weten utilitaristisch, hedonistisch, moreel-ethisch en politiek-sociaal (Epstein 1989). Meynhardt (2015) heeft op basis van deze dimensies een Public Value Scorecard (verder: PVSC) ontwikkeld, om deze dimensies in beeld te brengen, te toetsen en deze mee te nemen in de strategie.

Public value kan niet geforceerd worden door wetten, regels of belastingen. Het vraagt om een verandering in het DNA van de organisatie en start daarom bij het leiderschap: zij hebben de verantwoordelijkheid om vorm aan de toekomst van een organisatie te geven.

Literatuur

Epstein, S. (1989). Values from the perspective of cognitive-experiential self-theory. Social and moral values: Individual and societal perspectives, 3-22.

Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard university press.

Meynhardt, T. (2009). Public value inside: What is public value creation?. Intl Journal of Public Administration, 32(3-4), 192-219.

Meynhardt, T. (2015). Public value: Turning a conceptual framework into a scorecard.

Wilt u meer over weten?

Neem dan contact op met Gerwin Nijeboer, specialist op het gebied van public value en binnen Derksen & Drolsbach verantwoordelijk voor de dienstverlening.

derksen-drolsbach-gerwin-consultant

Gerwin Nijeboer

E-mail: gerwin@derksendrolsbach.nl
Skype: 06-14724174