Camiel Hoek

Het blijft bij mij niet alleen bij visie, maar ik richt de organisatie zodanig dat er gelijktijdig meerdere trajecten doelgericht worden gerealiseerd. Op basis van duidelijkheid, humor en resultaatgerichtheid.

Met organisaties en medewerkers in lastige situaties een verandering realiseren, daar krijg ik energie van. Ik pak situaties aan die anderen uit de weg gaan of waar eerdere projecten zijn vastgelopen. Enerzijds door samen met bestuur/directie- en managementteams helderheid te scheppen in de visie, onderlinge verwachtingen te adresseren en vanuit gezamenlijkheid een koersvaste en implementeerbare lijn uit te dragen. Anderzijds om samen met medewerkers(teams) deze doelstellingen vanuit expertise en eigen verantwoordelijkheid te realiseren.

Voorbeelden: Begeleiden van bestuur en directie bij opzet nieuw bestuursmodel en afspraken voor organisatie en personeel; Opzetten en leiden van programma bedrijfsvoering (PIOFACH) bij visievorming en ontwerpfase (omvang 1200 fte); Opzetten en leiden van reorganisatie financiële functie met kostenreductie (kostenreductie € 1,2 mln.).

Veranderingen begeleiden is voor mij ook zelf veranderingen doorgaan. In mijn werk wissel ik advies- en managementrollen af om zodoende niet alleen het management bij te staan, maar ook zelf, de soms weerbarstige, veranderingen door te kunnen voeren. In mijn eigen ontwikkeling combineer ik wendbaar organiseren en procesgericht werken met de verschillende vakgebieden van verandermanagement, ICT en financiën. In mijn vrije tijd ga ik het liefst zonder vooropgezet plan op reis en ben ik samen met mijn vrouw een jaar op wereldreis geweest; Ook heb ik een passie voor koken, maar dan wel op gevoel.

Meer informatie over mij, mijn achtergrond en ervaring is te vinden op mijn LinkedIn en je kunt uiteraard ook direct contact opnemen.