Ruben de Bruijn

Nieuwsgierigheid is de poort naar alle kennis.

Huidige opdracht: Business controller bij Gemeente Den Haag

Als persoon word ik gedreven door het maken van verschil. Zowel zakelijk, als privé.  Dit zat er bij mij al vroeg in en het was niet vreemd dat ik mijn loopbaan begon als beroepsmilitair bij defensie. Deze vormende periode heeft mij geleerd dat het verhogen van je mentale en fysieke weerbaarheid je goed voorbereid voor een constant veranderende omgeving. Zorg voor mijzelf en de mensen om mij heen is dan ook een belangrijke pijler in het leven. Defensie blijft dicht bij mij en hoewel ik het groene uniform inmiddels heb vervangen voor blauwe en grijze pakken, blijf ik via mijn nevenactiviteit als opvolgend pelotonscommandant bij de Nationale Reserve nauw betrokken bij de organisatie.

Als consultant zet ik mij in op financieel en strategische vraagstukken in politiek sensitieve organisaties. Met mijn bedrijfskundige achtergrond en specialisatie in behavioural finance combineer ik mijn private en publieke werkervaring om tot het best mogelijke resultaat te komen. Werken met cijfers gaat mij gemakkelijk af, maar waar ik energie uit haal is het verbinden van mensen en het inzetten van elkaars krachten om gezamenlijke doelen te bereiken.

Vanaf 2014 heb ik ervaring opgedaan als projectcontroller en MT-lid in de Telecom, beleidsadviseur planning & control bij een waterschap en financieel adviseur en coördinator team financieel beleid bij een gemeente. Bij Derksen en Drolsbach is het mijn ambitie om mij verder te ontwikkelen tot daadkrachtige en betrouwbare manager en adviseur.