Aanleiding

Deze Universiteit kent naast de wetenschappelijke faculteiten de Algemene Bestuursdienst als kader stellende entiteit en shared services organisatie voor niet-wetenschappelijke ondersteuning. In een periode waarin majeure wijzigingen in de besturing, inrichting en professionalisering van de bedrijfsvoering op stapel stonden, heeft het managementteam van de Algemene Bestuursdienst D&D gevraagd te ondersteunen bij het een visietraject voor het herpositioneren van de bestuursdienst in een veranderende omgeving.

Resultaat

Het resultaat is een visiedocument over de rolinvulling en de positionering van de bestuursdienst van Universiteit met oog voor de impact van relevante contextfactoren voor de sturing en het uitoefenen van de beleidsverantwoordelijkheid in een decentraal sturingsmodel.

Visiedocument Algemene Bestuursdienst