Aanleiding

Een ministerie staat aan de vooravond om gesplitst te worden zo ook de financiële administratie van het ministerie. Gezien deze splitsing, de hernieuwde onderhandeling over het contract met de leverancier van het ERP systeem, de uitfasering van de on-premise oplossing op termijn en de wens om administraties te centraliseren is ons de volgende vraag gesteld: Werk vier samenwerkingsmodellen uit voor de financiële administratie; geef aan wat de impact van introductie van de ERP cloud oplossing is op de organisatie; benoem de meest kansrijke ERP scenario’s.

Aanpak

Om op alle drie de vragen een gedegen en geaccepteerd antwoord te kunnen geven hebben wij grofweg de volgende activiteiten uitgevoerd: Houden van een kick off meeting met de belangrijkste stakeholders binnen het ministerie en de agentschappen; Houden workshop voor het opstellen van de criteria voor de business case en de uit te werken samenwerkingsmodellen; Opvragen en rubriceren van productie gegevens en organisatie gegevens van de verschillende organisatie onderdelen; Houden van interviews met de diverse stakeholders over hun wensen en zorgen; Houden interviews bij collega ministeries over hun FSSC; Opstellen en bespreken rapport met diverse stakeholders.

Resultaat

Het project heeft geresulteerd in de volgende producten: Overzicht van alle mogelijke samenwerkingsmodellen inclusief een voorkeursmodel; Inzicht in de impact die de cloud oplossing voor de organisatie heeft; Inzicht in kansrijke ERP scenario’s; Een plateauplanning voor de komende jaren om de genoemde vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. Het project is in samenwerking met een collega adviesbureau uitgevoerd.