Aanleiding

Er is groeiende behoefte aan adviseurs die niet alleen naar de financiële cijfers kijken maar tevens informatie verzamelen over de kritische factoren en daar advies over geven waardoor het voor de manager beter mogelijk wordt zijn of haar domein aan te sturen en beter onderbouwde keuzes te maken. Om deze professionalisering te begeleiden is een managing consultant van D&D aangesteld als transitiemanager om het programma verder vorm te geven met als doel -inhoudelijk en procesmatig- richting en invulling te geven aan de doorontwikkeling van Financieel Advies.

Aanpak

Transities kosten tijd en vragen een richtpunt. In afstemming met de opdrachtgever en het management is een toekomstvisie geformuleerd. Echter een verandering begint in het nu door voor te sorteren en samen te experimenteren en te leren voor de toekomst. In de aanpak is daarom bewust gekozen om ‘proeftuinen’ op te zetten waarbinnen geëxperimenteerd, geoefend en geleerd is met nieuwe werkwijzen om deze vervolgens breder te implementeren.

Resultaat

Onder het transitieprogramma Financieel Advies zijn diverse projecten uitgevoerd en resultaten gerealiseerd ten aanzien van de financiële dienstverlening aan de managers, middels een betere rolinvulling en positionering, leren & ontwikkelen en capaciteitsmanagement.

Transitiemanager