Wat is het?

RPA staat voor Robotic Process Automation. RPA is een programma om processen verder te automatiseren en om medewerkers te ontlasten van repeterend en routinematig werk .

Waarvoor zet je het in?

RPA stelt bedrijven in staat om repetitief werk te automatiseren. Vooral werk waarin grote hoeveelheden moeten worden geregistreerd, verwerkt en worden verstuurd zijn interessant om RPA op toe te passen. Het is van belang dat het proces geen menselijk waardeoordeel nodig heeft. Zie het als een beslisboom met opties die mogelijk zijn. Zolang het proces in een beslisboom is op te maken, dan is RPA een goede optie. Op volgende pagina zijn de voorwaarden weergegeven

Programma’s voor RPA

UIPath heeft op dit moment de beste combinatie van mogelijkheden en gebruikersgemak. Andere programma’s zijn: Blueprism , Kapow.

Meer weten?

D&D artikel-What is RPA-How to explain RPA