Aanleiding

Deze G4 Gemeente heeft D&D gevraagd voor het project doorontwikkeling budgetadviesgesprekken, een belangrijk onderdeel van het Transitieprogramma Financieel Advies. Het doel van dit project is het budgetadviesgesprek door te ontwikkelen, met als ambitie om de financieel adviseurs te ontwikkelen naar  een stevige gesprekspartner van de budgethouder en te adviseren over de financiële aspecten bij de ontwikkeling of uitvoering van beleid. Dit vraagt een doorontwikkeling van budgetadvies naar financieel business advies.

Aanpak

De budgetadviesgesprekken tussen de budgethouders en de financieel adviseurs worden gevoerd met behulp van een budgetrapportage. Samen met de financieel adviseurs en de relevante interne actoren is de budgetrapportage ontwikkeld en verbeterd zodat de beoogde ontwikkeling van budget naar financieel business advies wordt gerealiseerd.

Resultaat

Een van de concrete resultaten is een budgetrapportage waarin de koppeling tussen doelen-middelen en prestaties wordt gelegd. Er is gekozen voor gefaseerde aanpak. In een opgeleverde adviesimplementatieplan (fase I) is de vernieuwde budgetrapportage gevalideerd bij enkele proeftuindirecties (fase II) en is Inmiddels gestart met de gemeente brede implementatie (fase III) en is een volgende stap gezet in de beoogde ontwikkeling van de financieel adviseurs, om een meer stevige gesprekspartner te kunnen worden van budgethouders en te adviseren over de financiële aspecten bij de ontwikkeling of uitvoering van beleid. Met het oog op het borgen van de doorontwikkeling en continuïteit van het product wordt gedurende de implementatie lerend geëvalueerd, zodat alle teams van elkaar leren en maximaal leerrendement wordt gerealiseerd.

Projectleider budgetadviesgesprekken gemeente