Aanleiding

De wijze waarop de omvang van het gemeentelijke apparaat wordt bepaald is momenteel niet vastgelegd in een kader. Hierdoor bestaat gemeentebreed geen eenduidig en transparant afwegingsproces op de toename of teruggang in formatie. In opdracht van het GMT heeft de directie P&O de  handschoen opgepakt om te komen tot een concernkader waarin uitgangspunten en afspraken hiervoor nader vastgelegd worden.

Aanpak

“Al werkende leren, al lerende werken” We starten met het oppakken van de ad hoc vraagstukken op het terrein van operationeel HR Control. Al werkende komen we tot een analyse van de knelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen. Wij kijken hierbij naar:

  • de aanwezige documenten, zoals OenF rapporten, formatierecht, ingediende claims, de aanwezige managementinformatie etc.;
  • de relatie met en de belangen van de omgeving;  aanwezige capaciteit binnen het HR Control Team;
  • inrichting en werking van de onderliggende processen, instrumenten en systemen.

In overleg wordt bepaald welke oplossing het beste past bij het voorliggende vraagstuk. Vervolgens wordt er samen met het HR Control Team gewerkt aan het uitwerken en implementeren van de gekozen oplossingsrichting.

Resultaat

Een uitgewerkt kader die een koppeling maakt tussen een eenduidig en transparant afwegingsproces voor de inzet, groei en krimp van formatie en een wendbare ambtelijke organisatie die opgavegericht werkt.