Aanleiding

Het managementteam van de afdeling Finance, Compliance & Control heeft hard gewerkt aan de ontwikkeling van de afdeling en vraagt zich af hoe zij effectiever en efficiënter kunnen samenwerken om de volgende stap in zowel hun eigen ontwikkeling als in de doorontwikkeling van hun afdeling te kunnen zetten.

Aanpak

Met behulp van de ODC assessments zijn persoonlijke drijfveren, talenten en kwetsbaarheden in kaart gebracht en aan de individuele teamleden teruggekoppeld. Vervolgens zijn door het team de teamdrijfveren, -talenten, en -kwetsbaarheden in kaart gebracht en met elkaar besproken.

Resultaat

Inzicht in aanwezige leiderschapsstijlen, managementaspecten en netwerkvaardigheden, zowel voor het optimaal functioneren in het managementteam, als het succesvol leiden van een veranderproces. De opbrengst een optimale rolverdeling tussen de verschillende managers in team gebruikmakend van elkaars drijfveren en talent.

ODC Managementteam ontwikkeling