Aanleiding

Deze provincie had in 2015 een Strategisch Informatie Plan (STIP) opgesteld en de daarbij behorende organisatie ingericht. Na drie jaar op deze manier gewerkt te hebben is aan D&D  gevraagd om een evaluatie uit te voeren.

Aanpak

Voor het uitvoeren van de evaluatie hebben wij op basis van het klaverblad model de volgende activiteiten uitgevoerd: Het doornemen van het destijds opgestelde Strategisch Informatie Plan inclusief de voortgangsrapportages en evaluaties; Houden van een tiental interviews met directbetrokkenen; Houden van workshops voor het bespreken van de bevindingen en opstellen rapportage. Eerste strategische sessie voor het opstellen van een aangepast Strategisch Informatie Plan.

Resultaat

Het project heeft geleid tot de volgende resultaten:

  • Knelpunten analyse van het huidige informatievoorzieningsproces.
  • Een set aan werkbare aanbeveling om het informatievoorzieningsproces naar een hoger niveau te brengen.
  • Eerste opzet van het nieuwe Strategische Informatie Beleidsplan.