Aanleiding

Deze G4 gemeente had besloten onderdelen te fuseren tot één gemeentelijk werkbedrijf om hiermee eenduidige en centrale regie te realiseren op zowel beleid en uitvoering van de Participatiewet. Alsmede de uitvoering en afbouw van de Wsw. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak van integratie van deze twee organisatieonderdelen. Een managing consultant van D&D is gevraagd om te fungeren als controller voor de nieuwe directeur van deze organisatie in oprichting en sparringpartner te zijn in relatie tot alle facetten van sturing en bedrijfsvoering. De controller maakt deel uit van het managementteam. Zij is medeverantwoordelijk voor de integratie en gesprekspartner in alle financiële- en bedrijfsvoering zaken.

Aanpak

Het doel vanaf de start was om meteen financieel in control te zijn. Mede ook voor de verdere inrichting van de control functie, is een adequate projectgroep opgezet om de samenwerking van twee financiële teams te faciliteren. Gezamenlijk wordt strategisch vooruitgekeken en worden stappen gezet in lijn met de toekomstige situatie. Voorbereiding van besluitvorming door wethouder(s) maakt onderdeel uit van de aanpak.

Besluitvorming vindt plaats over de inrichting van een nieuwe organisatie, waarin complexe financiële- en sturingsvraagstukken op het gebied van de P-wet en WSW voor deze G4 gemeente duurzaam opgelost worden.

Een belangrijk aspect bij deze integratie is het oog hebben voor de verschillen tussen beide organisaties, maar ook voor de overeenkomsten op bedrijfsvoering gebied. Er wordt indirect leidinggegeven aan een team van ca. acht controllers/financieel adviseurs.

Resultaat

In een traject van anderhalf jaar is een gefaseerde integratie gerealiseerd van twee organisaties tot een financieel gezond gemeentelijk werkbedrijf. De twee administraties zijn samengevoegd en de nieuwe hoofdprocessen zijn vastgelegd. Er is een eenduidige besturingscyclus en begroting opgesteld. Vanaf de  start van de nieuwe organisatie (1 januari 2020) dient het financieel team klaar te staan om de nieuwe organisatie te ondersteunen. Op dat moment wordt de rol geborgd bij een controller in vaste dienst van de gemeente.